Bereid uw gemeente tijdig voor op de AVG

AVG gemeente

Steeds vaker melden gemeenten lekken van privacygevoelige informatie. Als gemeente bent u verplicht te zorgen dat de informatiebeveiliging op orde is. Nu de handhaving van de General Data Protection Regulation (GDPR, 25 mei 2018) nadert is het belangrijk om kritisch te kijken naar uw informatieveiligheidsbeleid. Dit alleen is niet voldoende. Veiligheid en veiligheidsbewustzijn zit immers niet in beleidsregels, maar in de hardware, software, processen en de organisatie (het doen en laten van uw medewerkers). Op deze gebieden valt vaak nog veel te verbeteren. Bovendien loopt u het risico op forse boetes wanneer uw beleid niet op orde is.

Eigen medewerkers kiezen voor gemak

Het gebeurt geregeld dat medewerkers bezoekers ongeregistreerd mee naar binnen nemen;  privacygevoelige informatie openbaar maken voor derden of hun computer niet vergrendelen bij afwezigheid. Verder zijn autorisaties en het beheer hiervan niet altijd op orde, waardoor ook onbevoegde medewerkers toegang hebben tot privacygevoelige gegevens. Een groot risico binnen de informatiebeveiliging is de communicatie rondom persoonlijke gegevens van burgers, zoals een lopend jeugdzorg- of schuldsaneringstraject. Bijvoorbeeld door deze privacygevoelige gegevens via onbeveiligde e-mail te versturen naar andere professionals. Soms zijn mogelijkheden om informatie veilig te verzenden niet voorhanden en wordt noodgedwongen gekozen voor minder veilige oplossingen als WeTransfer en Dropbox. Deze oplossingen zijn makkelijk, maar onveilig.

Ondersteuning bij informatieveiligheidsbeleid

Solviteers ondersteunt gemeenten van a tot z bij het ontwikkelen van informatieveiligheidsbeleid. Zo voeren wij audits uit op werkprocessen, applicaties en autorisaties. Verder bieden wij ondersteuning bij het  inrichten van  systemen en applicaties. Ook voor uw medewerkers kunnen wij iets betekenen. Zo helpen mystery guests bijvoorbeeld om  bewustwording op het gebied van informatiebeveiliging  te vergroten.

ZIVVER voor veilig e-mailen, chatten en file transfer

Voor het faciliteren van veilige communicatie werkt Solviteers met ZIVVER. Deze software voor e-mail, chat en file transfer helpt bij het herkennen van gevoelige informatie in bijlagen en tekst. Daarnaast beoordeelt ZIVVER de relatie tussen de ontvanger en de gevoelige informatie, en geeft aan of er  risico is op een datalek. Zo wordt voorkomen dat informatie terecht komt bij de verkeerde persoon. Alle gegevens worden versleuteld en verstuurd via een veilige (TLS-) verbinding. Mocht het alsnog fout gaan, dan kan de verzender de toegang tot het verkeerd verzonden bericht blokkeren. Dit houdt bijvoorbeeld in dat een burger die de verkeerde vergunningaanvraag krijgt toegestuurd het bericht niet kan lezen.

Voor meer informatie over de AVG kijk op:

AVG gemeente

“Solviteers is de partij voor de levering en implementatie van ZIVVER.”
Whatever IT takes
Wouter Klinkhamer, directeur ZIVVER

Bereid u voor op AVG 2018

Nu de handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) nadert is het belangrijk om zeer kritisch te kijken naar uw informatieveiligheidsbeleid. Solviteers werkt samen met ZIVVER om uw organisatie voor te bereiden op deze Europese wetgeving.
Download de leaflet voor meer informatie en lees hoe u uw organisatie kunt voorbereiden.

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

In heel het land zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Ondanks deze ongewone tijd blijft Solviteers u zo flexibel mogelijk ondersteunen. Wij zij goed bereikbaar via telefoon, live chat en per e-mail. Afspraken plannen wij online in zodat u snel geholpen wordt.