Advies & implementatie

Wij ondersteunen organisaties al meer dan 25 jaar bij hun IT-uitdagingen. Wij brengen mensen, processen en IT bij elkaar. De belangrijkste thema’s waar wij oplossingen voor bieden: decentralisaties, sturing en verantwoording (Business Intelligence), belastingsamenwerkingen, RUD’s, informatiebeveiliging en zaakgericht werken. WIZportaal is ons bewezen regiesysteem voor de decentralisaties en wordt inmiddels gebruikt door vele gemeenten.

Meer dan 30 ICT-professionals staan voor u klaar!

Onze projectleiders en consultants zijn op de hoogte van relevante ontwikkelingen in uw branche en volgen de actuele wet- en regelgeving. Hierdoor kunnen ze u op diverse gebieden ondersteunen, bijvoorbeeld de inrichting van uw informatiearchitectuur en de keuze voor een nieuw softwarepakket. Ook voor het implementeren en beheren van nieuwe wet- en regelgeving en de bijbehorende applicaties kunt u bij Solviteers terecht.

Bij ons advies over een nieuwe applicatie gaan wij onafhankelijk te werk en voorzien wij onze klanten van de best passende oplossing. Verder zetten wij net even een stapje extra. Wij denken vanuit de inhoud met u mee en dagen u uit om buiten de gebaande paden te denken. Bovendien nemen wij verantwoordelijkheid, ook als het moeilijk wordt. Wij werken dan ook door tot de oplossing écht voor u en uw medewerkers werkt en u hiermee van betekenis kunt zijn.

IT consultants

Solviteers heeft ons geholpen bij de marktverkenning naar een nieuwe CRM-pakket. Dit is door hen zeer vakkundig en grondig gedaan. Ook de implementatie van het nieuwe systeem wordt ondersteund door Solviteers. Vooral de manier waarop Solviteers het project begeleidt en ons scherp houdt waarderen wij enorm.

Bovendien spreekt de door Solviteers geadviseerde agile manier van implementeren ons ontzettend aan. Hierdoor wordt stap voor stap gewerkt aan een nieuw systeem, zonder de stress en spanning van een plotselinge overgang. Zo vergaren wij geleidelijk kennis van het systeem en kunnen wij tijdig bijsturen.

– Gijs van der Laan, hoofd bedrijfsvoering Vogelbescherming Nederland

Onze diensten

Applicatiebeheer

Het beheer van automatiseringssystemen is belangrijk omdat u er hiermee voor zorgt dat de dagelijkse werkzaamheden voortdurend optimaal ondersteund worden. Uw beschikt wellicht niet altijd over de benodigde capaciteit en kennis. Wij leveren applicatiebeheer zowel op incidentele als op structurele basis.

Sturings- en verantwoordingsinformatie

Iedere organisatie heeft haar eigen informatiebehoefte. Wij helpen u graag om de juiste sturings- en verantwoordingsinformatie inzichtelijk te krijgen. Met onze kennis van applicaties en databases kunnen wij snel relevante informatie genereren.

Herontwerpen en beschrijven van werkprocessen

Applicaties dienen uw werkprocessen optimaal te ondersteunen. Voor een goede inrichting van uw applicaties is het belangrijk om uw primaire werkprocessen en informatiestromen helder in beeld te hebben. Wij hebben veel ervaring met het ontwerpen en beschrijven van de werkprocessen.

Verbetertrajecten

Heeft u het gevoel dat uw applicatie u niet optimaal onder steunt in uw dagelijkse werkzaamheden? In een quickscan beoordelen wij de mate waarin de werkprocessen worden ondersteund door de gebruikte oplossingen. In een plan van aanpak geven wij concrete verbetermogelijkheden en realiseren deze.

Pakketselectie

Het kiezen van de juiste automatiseringsoplossing is een intensief traject en vereist goed inzicht in de bestaande informatiestromen, werkprocessen en beschikbare applicaties. Wij begeleiden uw organisatie naar het best passende pakket.

Projectmanagement

Wij managen uw ICT-project en nemen dit voor u uit handen, zodat u zich kunt richten op uw kerntaken. Onze projectmanagers managen en coördineren projecten met een strakke bewaking van middelen en randvoorwaarden.

Cursussen en training on the job

Wij verzorgen cursussen en trainingen on-the-job voor eindgebruikers en applicatiebeheerders. De cursussen worden volledig afgestemd op de werkprocessen en het specifieke gebruik van de applicatie binnen uw gemeente.

Informatiebeveiliging en implementatie AVG

Informatieveiligheid en privacy zijn belangrijke thema’s. Wij ondersteunen u bij het op orde brengen van uw informatiebeveiliging, bijvoorbeeld door een veilige inrichting van de huidige applicaties. Bovendien beschikken wij over de juiste kennis en ervaring om uw gemeente AVG-compliant te maken.

Ontwerp, implementatie en beheer IT-infrastructuren

Een betrouwbaar en veilig computernetwerk is van cruciaal belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Een goed ontwerp, degelijke bouw en hoogwaardig beheer zijn randvoorwaarden om goed te kunnen werken. Wij realiseren dit voor u.

Contact

Wilt u uw automatisering op orde brengen, zodat u beter en sneller kunt inspelen op veranderingen? Neem contact met ons op via 030-2803655 of via info@solviteers.nl.

Neem contact op

Nieuws

Beheer op afstand biedt flexibiliteit en duidelijkheid

Meer info

Een datalek betreft meer dan alleen persoonsgegevens

Meer info

Hoe migreert u op de juiste manier data naar Sharepoint?

Meer info

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur. We reageren binnen 15 minuten.