Efficiëntere zorg tegen lagere kosten

Het zorglandschap is continu in beweging

Nieuwe vormen van hulpverlening en financiering ontstaan. Daarnaast wordt het steeds belangrijker om –  domeinoverstijgend – samen te werken met ketenpartners en informatie uit te wisselen. Cliënten willen meer zelfredzaam zijn en verwachten ondersteuning op basis van individuele behoeften. Verder zijn de middelen beperkt en is er een tekort aan personeel.

Toenemende verantwoordingsdruk

Opdrachtgevers, zoals gemeenten, en andere stakeholders stellen steeds meer eisen. De regeldruk en administratieve lasten nemen verder toe. Zorginstellingen moeten steeds meer verantwoording afleggen en inzicht geven in de kwaliteit van de geleverde zorg.

Verouderde ICT-systemen

Om aan de eisen te kunnen voldoen die het veranderende zorglangschap met zich meebrengt is het belangrijk dat uw ICT-voorzieningen dit ondersteunen. Vaak wordt er in de zorgsector nog gewerkt met verouderde ICT-systemen die veel onderhoud vergen en hier niet geschikt voor zijn.

Klaar voor de toekomst

Wij ondersteunen bij de selectie van nieuwe applicaties en de implementatie en het beheer ervan. Ook optimaliseren wij de inrichting en het gebruik van bestaande applicaties en maken wij dashboards en rapportages die u de stuur- en verantwoordingsinformatie levert die u nodig heeft. Zo zorgen wij ervoor dat uw ICT de veranderingen ondersteunt en u zich kunt focussen op het verlenen van kwalitatief goede zorg.

Solviteers heeft meer dan 25 jaar ervaring bij gemeenten en zorginstellingen. In deze specifieke sectoren met steeds grotere uitdagingen en krappere financiële kaders heeft Solviteers zich ontwikkeld als de specialist in het realiseren van efficiëntere zorg tegen lagere kosten.

Een greep uit onze diensten:

  • Applicatiebeheer
  • Pakketselecties
  • Projectmanagement
  • Verbetertrajecten
  • Sturings- en verantwoordingsinformatie
ICT security cyber security Solviteers

ICT moet werk in de zorg makkelijker maken

Onze projectleiders, ICT-consultants, applicatiebeheerders en BI-specialisten hebben alles in huis om uw zorgorganisatie te ondersteunen in het gehele proces: van een goede inrichting van uw informatievoorziening naar relevante data en rapportage. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek belt u naar: 030 280 36 55.

”Met een duidelijk omschreven proces en de juiste verbinding met IT is de administratie binnen zorginstellingen doeltreffend te stroomlijnen.” Lees de blog : ‘Meer grip op het sociaal domein’.

Een greep uit onze klanten:


GGD Midden Nederland

Volledige implementatie van het digitaal dossier omtrent jeugdgezondheids-
processen. Ook zijn de systemen zo ingericht voor professionals en het management dat zij hier relevante informatie uit kunnen halen.

Yunio Thuiszorg
Implementatie van het digitaal dossier en applicatiebeheer.

RIBW Nijmegen, Tiel & Rivierenland

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Voor deze instelling heeft Solviteers een pakketselectietraject uitgevoerd.

Gemeente Peel & Maas
Op het gebied van WMO jeugd hebben wij de gemeente Peel & Maas en een zorginstelling ondersteund. Zo hebben wij o.a. een implementatie- en optimalisatietraject uitgevoerd en het berichtenverkeer ingeregeld.

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

In heel het land zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Ondanks deze ongewone tijd blijft Solviteers u zo flexibel mogelijk ondersteunen. Wij zij goed bereikbaar via telefoon, live chat en per e-mail. Afspraken plannen wij online in zodat u snel geholpen wordt.