Efficiëntere zorg tegen lagere kosten

Het zorglandschap is continu in beweging

Nieuwe vormen van hulpverlening en financiering ontstaan. Daarnaast is het steeds belangrijker om domeinoverstijgend samen te werken. Cliënten willen meer zelfredzaam zijn en verwachten ondersteuning op basis van individuele behoeften. Verder zijn de middelen beperkt en is er een tekort aan personeel.

Toenemende verantwoordingsdruk

Opdrachtgevers stellen meer eisen terwijl de regeldruk en administratieve lasten toenemen. Zorginstellingen moeten steeds meer verantwoording afleggen en inzicht geven in de kwaliteit van de geleverde zorg aan opdrachtgevers. Als gevolg van de decentralisaties van de WMO en Jeugdzorg zijn deze opdrachtgevers altijd gemeenten.

Verouderde ICT-systemen

Voor een goede informatieuitwisseling in de keten is het belangrijk dat uw systemen goed zijn ingericht en zullen er ingrijpende administratieve wijzigingen moeten plaatsvinden voor de cliënten- en financiële administratie. Vaak wordt er in de zorgsector nog gewerkt met verouderde ICT-systemen die veel onderhoud vergen en onvoldoende zijn toegesneden op de integratie van informatie met de cliënt als begin- en eindpunt.

Solviteers heeft meer dan 25 jaar ervaring bij gemeenten en zorginstellingen. In deze specifieke sectoren met steeds grotere uitdagingen en krappere financiële kaders heeft Solviteers zich ontwikkeld als de specialist in het realiseren van efficiëntere zorg tegen lagere kosten.

Een greep uit onze diensten:

  • Applicatiebeheer
  • Pakketselecties
  • Projectmanagement
  • Verbetertrajecten
  • Sturings- en verantwoordingsinformatie
ICT security cyber security Solviteers

ICT moet werk in de zorg makkelijker maken

Onze projectleiders, ICT-consultants, applicatiebeheerders en BI-specialisten hebben alles in huis om uw zorgorganisatie te ondersteunen in het gehele proces: van een goede inrichting van uw informatievoorziening naar relevante data en rapportage. Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek belt u naar: 030 280 36 55.

”Met een duidelijk omschreven proces en de juiste verbinding met IT is de administratie binnen zorginstellingen doeltreffend te stroomlijnen.” Lees de blog : ‘Meer grip op het sociaal domein’.

Een greep uit onze klanten:


GGD Midden Nederland

Volledige implementatie van het digitaal dossier omtrent jeugdgezondheids-
processen. Ook zijn de systemen zo ingericht voor professionals en het management dat zij hier relevante informatie uit kunnen halen.

Yunio Thuiszorg
Implementatie van het digitaal dossier en applicatiebeheer.

RIBW Nijmegen, Tiel & Rivierenland

De RIBW Nijmegen & Rivierenland is een regionale instelling voor begeleiding bij wonen, dagbesteding en werk. Voor deze instelling heeft Solviteers een pakketselectietraject uitgevoerd.

Gemeente Peel & Maas
Op het gebied van WMO jeugd hebben wij de gemeente Peel & Maas en een zorginstelling ondersteund. Zo hebben wij o.a. een implementatie- en optimalisatietraject uitgevoerd en het berichtenverkeer ingeregeld.

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
We reageren binnen 15 minuten.