Ik ben geholpen en sta er niet meer alleen voor.

De zelfstandigheid van de cliënt staat voorop. Dat is waar u zich iedere dag mee bezighoudt. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is het belangrijk dat uw werkprocessen goed zijn ingericht. Hierbij is de inzet van slimme IT een noodzaak.

ZORG & WELZIJN

Ondersteuning bij uw uitdagingen

Wij hebben jarenlange ervaring bij zorg- en welzijnsinstellingen en gemeenten en kunnen u ondersteunen bij uw uitdagingen. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van het ambulante hulpverleningsproces, het vergroten van de zelfredzaamheid van uw cliënten en het verbeteren van de samenwerking met ketenpartners. Hiervoor bieden wij innovatieve softwareoplossingen en consultancydiensten.

Het meest aansprekende voorbeeld is onze suite: een modulair opgebouwde softwareoplossing voor ambulante hulpverlening (individuele begeleiding). Deze suite bestaat uit een compleet cliëntadministratie- en declaratiesysteem en een flexibele frontoffice-oplossing voor cliëntbegeleiding. Met onze frontoffice-oplossing kunt u samen met uw cliënt een integraal ondersteuningsplan op maat maken. Dit kan gewoon op uw tablet, bij uw cliënt thuis. Ook biedt de oplossing altijd en overal de juiste informatie. Daarnaast wordt uw cliënt ondersteund bij het vergroten van zijn zelfredzaamheid. Zo kan hij bijvoorbeeld 24/7 toegang krijgen tot zijn dossier en hier zelf ook een actieve rol in spelen.

Naast het leveren van gebruiksvriendelijke softwareoplossingen kunnen wij u ook op andere gebieden ondersteunen. Bijvoorbeeld bij: implementaties, applicatiebeheer en projectmanagement. Daarnaast kunnen wij uw IT-omgeving optimaliseren en beheren of de migratie van uw huidige IT-infrastructuur naar de cloud verzorgen.
Waar mensen, processen en IT bij elkaar komen zijn wij op ons best. Ons doel is duidelijk: het leveren van een werkende oplossing als eindresultaat. 

Gemeente Lelystad: ondersteuningsplannen maken zonder administratieve rompslomp

Stichting Welzijn Lelystad richt zich op alle Lelystedelingen en zet zich in om de betrokkenheid van mensen met elkaar te versterken. Actieve deelname aan de samenleving moet voor ieder mogelijk zijn door de organisatie van activiteiten (voor en door deelnemers), professionele begeleiding en hulpverlening. Welzijn Lelystad is in opdracht van de gemeente verantwoordelijk voor de sociale wijkteams die een vergelijkbare taak hebben.

In Lelystad wordt al sinds 2012 gewerkt met sociale wijkteams. Per team maken verschillende professionals (wijkverpleegkundige, GGZ deskundige, ouderenadviseur, Maatschappelijk werk en Opbouwwerk) ondersteuningsplannen bij de mensen thuis. Daarnaast zijn diverse ketenpartners bij het team betrokken, zoals de woningcorporatie Centrada, het CJG, de wijkagent, milieupolitie en de participatiecoaches van de gemeente Lelystad.

Al deze teams werken al enkele jaren met de gebruiksvriendelijke oplossing WIZportaal. Deze applicatie wordt vooral gebruikt om zonder administratieve rompslomp vele ondersteuningsplannen te maken aan de keukentafel.

- Willem van Laar, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Sociaal Wijkteams bij Welzijn Lelystad

“Wij leveren oplossingen die ertoe doen, Solviteers raakt.”
Whatever it takes
Bas Ruijgers, Algemeen directeur Solviteers

Actuele thema's

Nieuws

Samenwerking Branch Solutions en Solviteers levert unieke...

Meer info

Onze Specialismen

Advies & implementatie

Door een juiste combinatie van kennis en ervaring kunnen onze specialisten een brug slaan tussen mens en IT.

Meer info

Softwareontwikkeling

In co-creatie ontwikkelen wij innovatieve softwareoplossingen die er écht toe doen voor onze klanten én hun klanten.

Meer info

Cloud & Infradiensten

Onze gecertificeerde IT-specialisten hebben onder andere kennis van hybride IT-oplossingen, IT-security en wetgeving.

Meer info

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat te beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Sla ons mobiele nummer 06 14879903 op in uw telefoon. Daarna kunt u ons een bericht versturen. Wij zijn op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur bereikbaar en reageren binnen 15 minuten.