Ik ben geholpen en sta er niet meer alleen voor.

Zelfstandigheid van uw cliënten staat voorop. Dat is waar u zich iedere dag mee bezighoudt. Om dit zo goed mogelijk te kunnen doen is het belangrijk dat uw werkprocessen goed zijn ingericht. Hierbij is de inzet van slimme IT noodzakelijk.

ZORG & WELZIJN

Ondersteuning bij uw uitdagingen

Ondersteuning

Wij hebben jarenlange ervaring bij zorg- en welzijnsinstellingen  en kunnen u ondersteunen bij uw uitdagingen. Bijvoorbeeld bij het optimaliseren van het ambulante hulpverleningsproces, het vergroten van de zelfredzaamheid van uw cliënten en het verbeteren van de samenwerking met ketenpartners. Hiervoor bieden wij innovatieve softwareoplossingen en consultancydiensten.

Het meest aansprekende voorbeeld is onze 'suite': een modulair opgebouwde softwareoplossing voor ambulante hulpverlening (individuele begeleiding). Deze suite bestaat uit een compleet cliëntadministratie- en declaratiesysteem en een flexibele frontoffice-oplossing voor cliëntbegeleiding. Met onze frontoffice-oplossing kunt u samen met een cliënt een integraal ondersteuningsplan op maat maken. Dit kan op locatie gebeuren. Daarnaast wordt uw cliënt ondersteund bij het vergroten van zijn zelfredzaamheid. Zo kan hij bijvoorbeeld 24/7 toegang krijgen tot zijn dossier en zelf wijzigingen doorvoeren.

Naast het leveren van gebruiksvriendelijke softwareoplossingen kunnen wij u ook op andere gebieden ondersteunen. Bijvoorbeeld bij implementaties, applicatiebeheer en projectmanagement. Daarnaast kunnen wij uw IT-omgeving optimaliseren en beheren of de migratie van uw huidige IT-infrastructuur naar de cloud verzorgen.

Waar mensen, processen en IT bij elkaar komen zijn wij op ons best. Ons doel is duidelijk: het leveren van een werkende oplossing als eindresultaat. 

Gemeente Lelystad: ondersteuningsplannen maken

Stichting Welzijn Lelystad richt zich op alle Lelystedelingen en zet zich in om de betrokkenheid van mensen bij elkaar te versterken. Actieve deelname aan de samenleving moet voor ieder mogelijk zijn door het organiseren van activiteiten (voor en door deelnemers), professionele begeleiding en hulpverlening. Welzijn Lelystad is in opdracht van de gemeente verantwoordelijk voor de sociale wijkteams die een vergelijkbare taak hebben.

In Lelystad wordt al sinds 2012 gewerkt met sociale wijkteams. Per team maken verschillende professionals (wijkverpleegkundige, GGZ-deskundige, ouderenadviseur, maatschappelijk werk en opbouwwerk) ondersteuningsplannen bij de mensen thuis. Daarnaast zijn diverse ketenpartners bij het team betrokken, zoals de woningcorporatie Centrada, het CJG, de wijkagent, milieupolitie en de participatiecoaches van de gemeente Lelystad.

Al deze teams werken al enkele jaren met de applicatie WIZportaal, om eenvoudig op elke plek ondersteuningsplannen te kunnen maken.  .

- Willem van Laar, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de Sociaal Wijkteams bij Welzijn Lelystad

“Wij leveren oplossingen die ertoe doen, Solviteers raakt.”
Whatever it takes
Bas Ruijgers, Algemeen directeur Solviteers

Actuele thema's

Nieuws

Gratis webinar: Wat elke organisatie moet weten over MS 365 security

Meer info

5 handige tips voor het beveiligen van je Microsoft 365 omgeving

Meer info

Phishing richt zich op thuiswerkers rond coronacrisis

Meer info

Onze Specialismen

Advies & implementatie

Door een juiste combinatie van kennis en ervaring kunnen onze specialisten een brug slaan tussen mens en IT.

Meer info

Softwareontwikkeling

In co-creatie ontwikkelen wij innovatieve softwareoplossingen die er écht toe doen voor onze klanten én hun klanten.

Meer info

Cloud & Infradiensten

Onze gecertificeerde IT-specialisten hebben onder andere kennis van hybride IT-oplossingen, IT-security en wetgeving.

Meer info

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

In heel het land zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Ondanks deze ongewone tijd blijft Solviteers u zo flexibel mogelijk ondersteunen. Wij zij goed bereikbaar via telefoon, live chat en per e-mail. Afspraken plannen wij online in zodat u snel geholpen wordt.