Functionaliteiten zorgapplicatie SolviCare

folder

Digitale cliëntdossier

Het is belangrijk om cliëntinformatie eenvoudig, gestructureerd en veilig op te slaan. Zowel persoons- als zorginhoudelijke gegevens. SolviCare voorziet hier in. Zo kan de zorgprofessional op een eenvoudige wijze een cliëntdossier aanmaken en beheren. In het dossier kunnen o.a. het ondersteuningsplan, taken, rapportages, notities en documenten worden aangemaakt die betrekking hebben op de cliënt zelf. SolviCare bevat ook flexibele vraagverhelderingssjablonen. Zo kunt u voor elke cliëntsituatie het juiste sjabloon kiezen. Deze standaardsjablonen kunt u vervolgens ook naar eigen wens inrichten, waardoor deze nog beter worden afgestemd op uw cliënt. Is de zorgvraag van uw cliënt volledig duidelijk, dan kunt u samen met de cliënt een ondersteuningsplan op maat maken.

monitor

Meerdere trajecten inrichten conform uw wensen

Met SolviCare kan de zorgprofessional zelf eenvoudig verschillende trajecten opstarten. Uiteraard kunnen deze ook naar wens worden ingericht. Hierdoor sluiten deze trajecten altijd naadloos aan op de werkprocessen. Ook is het mogelijk om per traject aan te geven welk zorgplan mag worden ingezet. Daarnaast kan de professional in één overzicht zien wat zich allemaal rond een cliënt afspeelt, zoals de verschillende trajecten die er lopen. Verder bevat de applicatie verschillende geïntegreerde meetinstrumenten. Door metingen op verschillende momenten uit te voeren wordt de ontwikkeling van de cliëntsituatie, bijvoorbeeld de financiële situatie of de zelfredzaamheid, eenvoudig zichtbaar. Hierdoor kan tussentijds worden getoetst of de geleverde ondersteuning ook het gewenste effect oplevert.

Digitale toegang en ondersteuning aan cliënten

SolviCare biedt veel mogelijkheden om de voordelen van blended dienstverlening te benutten. De cliënt kan bijvoorbeeld zelf een persoonlijk plan opstellen, waarin hij zijn eigen situatie beschrijft. Aan dit plan kunnen de cliënt en de zorgprofessional acties en doelen toevoegen. Daarnaast kan de cliënt zijn eigen contactgegevens inzien en bewerken, zelf een gespreksverslag schrijven (die de professional verder kan aanvullen) en relevante hulpdocumenten inzien en downloaden. Verder ontvangt hij signaleringen over belangrijke zaken en is het mogelijk om laagdrempelig te communiceren met de zorgprofessional. Bijvoorbeeld door via chat contact met de zorgprofessional op te nemen.

Optimale ketensamenwerking

SolviCare maakt gezamenlijke registratie in één dossier met één (of meerdere) ondersteuningsplan(nen) mogelijk. Hierdoor heeft u altijd een actueel beeld van de acties die de verschillende ketenpartners ondernemen en kan effectief worden samengewerkt aan de zorgvraag van de cliënt. Uiteraard bepaalt u zelf wie tot welke cliëntinformatie toegang heeft. SolviCare is zo ingericht dat u snel en eenvoudig de rollen en rechten van partners kunt toekennen.

Tijdregistratie

In SolviCare kan zowel directe tijd (bv. geleverde zorg) als indirecte tijd (bv. administratie) worden geregistreerd. De direct geregistreerde tijd kan direct aan een zorgproduct en de bijhorende indicatie worden gekoppeld. Deze uren zijn meteen bij de administratie zichtbaar en worden vervolgens goedgekeurd en gedeclareerd.

Juiste stuur- en verantwoordingsinformatie

SolviCare levert snel de juiste stuur- en verantwoordingsinformatie. Zo kunt u via de managementinformatiemodule op een eenvoudige manier de gewenste informatie inzichtelijk krijgen, zoals informatie over de case-load van uw zorgprofessionals, de declarabiliteit van uw mensen, het aantal nieuwe cliëntaanmeldingen en de uitstroom. Op basis van dit inzicht kunt u, daar waar nodig, nog op tijd bijsturen.

Eenvoudig koppelen met salaris- en boekhoudsystemen

U maakt ongetwijfeld gebruik van administratieve systemen. SolviCare is eenvoudig te koppelen aan verschillende systemen, zoals boekhoud- en verloningspakketten. Verder kunt u vergaand geautomatiseerd taken uitvoeren. Hierdoor vermindert u uw administratieve lasten aanzienlijk.

Ondersteuning hulpverleningsprocessen en financieringsstromen

SolviCare ondersteunt de volledige afhandeling van meerdere hulpverleningsprocessen en de daarbij behorende financieringsstromen. Zo wordt het digitale berichtenverkeer voor de iWmo en iJw ondersteund. Hiermee worden berichten verstuurd en ontvangen. Daarnaast kunt u verschillende financieringsstromen hanteren en CAK- en CBS-aanleveringen exporteren.

Eenvoudige manier cliëntrapporages opstellen

Op een eenvoudige manier rapportages opstellen van cliënten of groepen? Met behulp van SolviCare is dit mogelijk. Zo stelt u snel en eenvoudig de gewenste rapportages op, zoals rapportages van voortgangsgesprekken en dagrapportages.

Meer informatie over SolviCare?

Wij geven u graag meer informatie over SolviCare. U kunt bellen via: 030-2803655 of een e-mail sturen: info@solviteers.nl.

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

In heel het land zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Ondanks deze ongewone tijd blijft Solviteers u zo flexibel mogelijk ondersteunen. Wij zij goed bereikbaar via telefoon, live chat en per e-mail. Afspraken plannen wij online in zodat u snel geholpen wordt.