Goede automatisering als antwoord op een veranderend gemeentelandschap

Ondersteuning bij gemeentelijke applicaties

Gemeenten hebben voortdurend te maken met uitdagingen, zoals nieuwe wet- en regelgeving en veranderende werkprocessen. Om deze veranderingen het hoofd te bieden dient uw automatisering op orde te zijn. Solviteers is gespecialiseerd in het optimaliseren, implementeren en beheren van applicaties die worden gebruikt door gemeenten. Dit zijn onder andere applicaties ter ondersteuning van de primaire processen op de vakafdelingen (Sociale Zaken, Belastingen, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Ruimtelijke ordening, etc.). Daarnaast bieden wij ondersteuning bij applicaties die gemeentebreed worden ingezet, waaronder zaaksystemen, documentmanagementsystemen en integratieoplossingen.

Wij hebben veel kennis van wet- en regelgeving, werkprocessen en de meest voorkomende applicaties bij gemeenten. Enkele gemeentelijke applicaties die wij ondersteunen zijn:

Sociaal domein: Suites voor het sociaal domein en CiVision Samenlevingszaken.
Ruimtelijk domein: Suite4Omgevingsdiensten,Key2Vergunningen en SquitXO.
Belastingen: GouwBelastingen, Key2Belastingen, GISVG Belastingen en CiVision Belastingen.
Burgerzaken: Key2Burgerzaken, Key2Begraven en klantcontactsystemen.
Zaaksystemen: JOIN (Decos), Suite4Publieksdiensten (Centric), InProces (Brein), Verseon (Circle Software) en Corsa (BCT).
Integratie: Key2Datadistributie, Gegevensmakelaar (Makelaarssuite) en Digikoppelingen.
Regiesystemen: Suite4Sociale Regie, Stipter, MensCentraal en iSamenleving.

gemeentelijke applicaties

Onze diensten

Applicatiebeheer

Het beheer van automatiseringssystemen is belangrijk omdat u er hiermee voor zorgt dat de dagelijkse werkzaamheden voortdurend optimaal ondersteund worden. Uw gemeente beschikt wellicht niet altijd over de benodigde capaciteit en kennis. Wij leveren applicatiebeheer zowel op incidentele als op structurele basis.

Sturings- en verantwoordingsinformatie

Iedere gemeente heeft haar eigen informatiebehoefte. Wij helpen u graag om de juiste sturings- en verantwoordingsinformatie inzichtelijk te krijgen. Met onze kennis van applicaties en databases kunnen wij snel relevante informatie genereren.

Herontwerpen en beschrijven van werkprocessen

Applicaties dienen uw werkprocessen optimaal te ondersteunen. Voor een goede inrichting van uw applicaties is het belangrijk om uw primaire werkprocessen en informatiestromen helder in beeld te hebben. Wij hebben veel ervaring met het ontwerpen en beschrijven van de werkprocessen.

Verbetertrajecten

Heeft u het gevoel dat uw applicatie u niet optimaal onder steunt in uw dagelijkse werkzaamheden? In een quickscan beoordelen wij de mate waarin de werkprocessen worden ondersteund door de gebruikte oplossingen. In een plan van aanpak geven wij concrete verbetermogelijkheden en realiseren deze.

Pakketselectie

Het kiezen van de juiste automatiseringsoplossing is een intensief traject en vereist goed inzicht in de bestaande informatiestromen, werkprocessen en beschikbare applicaties. Wij begeleiden uw gemeente naar het best passende pakket.

Projectmanagement

Wij managen uw ICT-project en nemen dit voor u uit handen, zodat u zich kunt richten op uw kerntaken. Onze projectmanagers managen en coördineren projecten met een strakke bewaking van middelen en randvoorwaarden.

Cursussen en training on the job

Wij verzorgen cursussen en trainingen on-the-job voor eindgebruikers en applicatiebeheerders. De cursussen worden volledig afgestemd op de werkprocessen en het specifiekegebruik van de applicatie binnen uw gemeente.

Informatiebeveiliging en implementatie AVG

Informatieveiligheid en privacy zijn belangrijke thema’s. Wij ondersteunen u bij het op orde brengen van uw informatiebeveiliging, bijvoorbeeld door een veilige inrichting van de huidige applicaties. Bovendien beschikken wij over de juiste kennis en ervaring om uw gemeente AVG-compliant te maken.

Ontwerp, implementatie en beheer IT-infrastructuren

Een betrouwbaar en veilig computernetwerk is van cruciaal belang voor de continuïteit van uw bedrijfsvoering. Een goed ontwerp, degelijke bouw en hoogwaardig beheer zijn randvoorwaarden om goed te kunnen werken. Wij realiseren dit voor u.

Onze regieapplicatie WIZportaal

Wij ontwikkelen ook zelf softwareoplossingen. Het meest aansprekende voorbeeld is WIZportaal. Dit is onze oplossing voor regievoering en ambulante hulpverlening. WIZportaal ondersteunt en verbindt alle betrokken partijen. Daarnaast ondersteunt WIZportaal eindgebruikers bij hun dagelijkse werkzaamheden en biedt het snel de gewenste informatie.

Nieuws

Pas op! De nieuwe gijzelsoftware SamSam is in omloop

Meer info

WIZportaal maakt effectief samenwerken aan de hulpvraag van burgers mogelijk

Meer info

‘WIZportaal werkt zo intuïtief, je snapt het direct’

Meer info

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur. We reageren binnen 15 minuten.