21 november 2017

Bent u uiterlijk 25 mei 2018 AVG-compliant?

Sinds 25 mei 2016 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en wordt u geacht om uw bedrijfsvoering met de AVG in overeenstemming te brengen. U krijgt hiervoor tot 25 mei 2018 de tijd. Vanaf deze datum wordt de AVG ook echt gehandhaafd. Het is dus belangrijk om op tijd de juiste maatregelen te treffen om datalekken met een aanmerkelijke kans op schade te voorkomen. Maar welke maatregelen moet u hiervoor treffen?

Enkele belangrijke aandachtspunten zijn:

1. Bewustwording en het in kaart brengen van de datastromen

Begin met het samenstellen van het juiste team. De AVG heeft betrekking op de totale gemeente en raakt alle afdelingen. Nadat er voldoende bewustwording is van de implicaties van de AVG is het belangrijk om de datastromen in kaart te brengen. Hierdoor krijgt u inzicht in de huidige situatie.

2. Het definiëren van problemen en het implementeren van oplossingen

Als alle datastromen in kaart zijn gebracht kunnen deze door middel van een GAP-analyse worden gespiegeld aan de AVG.

3. De AVG waarborgen binnen uw gemeente

Ook is het belangrijk dat nieuwe producten, diensten en processen voldoen aan de AVG.

Kortom: u dient voor 25 mei 2018 zowel organisatorische als technische maatregelen te treffen. In onze uitgebreide blog “Bent u uiterlijk 25 mei 2018 AVG-compliant?” leest u hier meer over. Bovendien kunt u hier een uitgebreid stappenplan downloaden met handige adviezen.

DELEN

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat te beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Sla ons mobiele nummer 06 14879903 op in uw telefoon. Daarna kunt u ons een bericht versturen. Wij zijn op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur bereikbaar en reageren binnen 15 minuten.