1 mei 2017

Samenwerking Branch Solutions en Solviteers levert unieke oplossingen op voor ambulante hulpverlening

Onlangs heeft het ICT bedrijf Solviteers uit Houten een belang genomen in Branch Solutions – een bedrijf dat gespecialiseerd is in softwareoplossingen voor de zorgmarkt. Solviteers is een bekende speler binnen het sociaal domein. Het bedrijf rekent tal van gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties tot haar klantenkring. Met name de frontoffice-oplossing WIZportaal wordt door een groot aantal gemeenten en zorg- en welzijnsinstellingen gebruikt. Door deze samenwerking ontstaat een marktpartij met diepgaande kennis van zowel de zorgsector als de gemeentelijke overheid.

Zorgvraag burger verandert

“Door de samenwerking met Branch Solutions kunnen wij IT-oplossingen bieden die gemeenten en zorg- en welzijnsorganisaties in staat stellen om efficiënter samen te werken, beter te voldoen aan de individuele zorgbehoefte en de zorg betaalbaar te houden”, aldus Rik Koornstra, directeur bij Solviteers. Hiermee speelt Solviteers in op de veranderingen in het zorglandschap en de zorgvraag van de burger. Deze dwingen gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders om nauwer met elkaar samen te werken. Gemeenten nemen daarbij steeds meer de rol van opdrachtgever aan en zorg- en welzijnsaanbieders die van opdrachtnemer. Dit ‘nieuwe’ speelveld vraagt om maatwerk en efficiënt werken.

Kansen

Voor de thuiszorg, kraamzorg en ambulante zorg biedt deze samenwerking kansen. “Branch Solutions heeft succesvolle softwareoplossingen voor deze markten. Verder zijn wij door de samenwerking met het grotere Solviteers nu ook in staat om de grotere zorgorganisaties te bedienen”, aldus Ron Bovee, directeur Branch Solutions. Naast deze meerwaarde verwachten Koornstra en Bovee synergievoordelen te kunnen behalen. “De frontoffice-oplossing WIZportaal van Solviteers sluit uitstekend aan op onze uitgebreide backoffice-functionaliteit Easy Care. Daarnaast werken wij aan geïntegreerde oplossingen van WIZportaal en Easy Care”, verduidelijkt Bovee. “Easy Care is een zorginformatiesysteem dat onlangs weer erkend is met een Groene Vink, die wordt uitgereikt door het Zorginstituut Nederland. Dit is een kwaliteitsborging voor softwareleveranciers die werken met iStandaarden.”

Meer slagkracht

Koornstra en Bovee willen verder belangrijke vernieuwingsslagen maken. “Wij zien een aantal interessante mogelijkheden voor mobiele apps. Zo werken wij nu al aan een app waarmee een cliënt een handtekening kan zetten om de gewerkte uren van de zorgverlener te accorderen, die vervolgens direct worden geïntegreerd in het zorgdossier van de cliënt. Solviteers heeft de menskracht en de financiële slagkracht om te investeren in nieuwe of verbeterde softwareoplossingen. Dit betekent dat wij sneller kunnen innoveren en op die manier blijvend kunnen aansluiten bij de wensen die leven binnen de zorgsector.”

DELEN

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

In heel het land zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Ondanks deze ongewone tijd blijft Solviteers u zo flexibel mogelijk ondersteunen. Wij zij goed bereikbaar via telefoon, live chat en per e-mail. Afspraken plannen wij online in zodat u snel geholpen wordt.