8 november 2017

5 zaken voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet

5 belangrijke zaken die gemeenten moeten regelen ter voorbereiding op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Onlangs heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT) op verzoek van voormalig minister Schultz van Haegen (I en M) een toets uitgevoerd op het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO).  Conclusie:  het BIT heeft waardering voor de ambities, maar stelt dat de Omgevingswet te complex, onsamenhangend en te duur dreigt te worden.

Het BIT adviseert derhalve de Omgevingswet in kleinere stappen te ontwikkelen, de projectorganisatie af te slanken en meer focus op de eindgebruikers te leggen. De uitkomst van de toets valt samen met het besluit van de minister om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen tot 1 januari 2021. Ondanks het uitstel van de Omgevingswet en het advies van het BIT is het belangrijk om al aan de slag te gaan met de voorbereiding op de implementatie.

Het traject

Graag adviseren wij u het volgende om straks goed voorbereid te zijn op het DSO.

  1. Bepaal uw ambitie met de Omgevingswet. Biedt het DSO voldoende ondersteuning of moeten meer (informatie-)voorzieningen worden geregeld?
  2. Zorg voor overzicht op uw applicatielandschap en bepaal of het geschikt is voor aansluiting op het DSO. U kunt hierbij denken aan berichtenverkeer tussen het DSO en de gemeentelijke frontoffice of aan de manier waarop u aangesloten bent op landelijke registraties.
  3. Stem uw dienstverleningsvisie af op uw ambitie met de Omgevingswet. Bepaal bijvoorbeeld hoe het DSO zich positioneert ten opzichte van uw gemeentelijke frontoffice en welke impact dit heeft op werkprocessen en medewerkers.
  4. Het DSO stelt hoge kwaliteitseisen aan gegevens die aangeleverd worden door bronhouders. Gemeenten zijn ook bronhouder van verschillende gegevens. Toets of en hoe het gegevensbeheer is geregeld.
  5. De Omgevingswet biedt meer ruimte voor maatwerk (ja, mits) in plaats van standaardprocedures (nee, tenzij). Dit vraagt een andere klantbenadering en werkwijze van de gemeente. Draai hiermee proef, zodat u ontdekt hoe informatie en systemen u hierin kunnen helpen.

Goed voorbereid op de Omgevingswet. Dit blog geeft een beeld van de stappen die genomen moeten worden om straks goed voorbereid te zijn. Het uitgebreide document gaat nader in op de randvoorwaarden die binnen uw gemeente op orde moeten zijn. Daarnaast leest u hier meer over onze impactanalyse. U kunt het rapport van het BIT hier downloaden.

DELEN

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
We reageren binnen 15 minuten.