8 november 2017

5 belangrijke zaken voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet

5 belangrijke zaken die gemeenten moeten regelen ter voorbereiding op het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Onlangs heeft het Bureau ICT-toetsing (BIT) op verzoek van Minister Schultz van Haegen (IenM) een toets uitgevoerd op het programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Kortgezegd heeft het BIT waardering voor de ambities, maar stelt wel dat de Omgevingswet te complex, onsamenhangend en te duur dreigt te worden. Het BIT adviseert daarom om de Omgevingswet in kleinere stappen te ontwikkelen, de projectorganisatie af te slanken en meer focus op de eindgebruikers te leggen. De uitkomst van de toets valt samen met het besluit van de minister om de inwerkingtreding van de Omgevingswet uit te stellen tot 1 januari 2021. Ondanks het uitstel van de Omgevingswet en het advies van het BIT is het belangrijk om als gemeente nu al aan de slag te gaan met de voorbereiding op de implementatie.

Waar start u mee?

Graag geven wij u een aantal adviezen die u helpen om straks goed voorbereid te zijn op het DSO.
1. Bepaal uw ambitie met de Omgevingswet. Biedt het DSO voldoende ondersteuning of moeten er nog extra (informatie-)voorzieningen worden geregeld?

2. Zorg ervoor dat uw applicatielandschap goed in beeld is en bepaal of het geschikt is voor aansluiting op het DSO. U kunt hierbij denken aan berichtenverkeer tussen het DSO en de gemeentelijke frontoffice én de manier waarop u aangesloten bent op landelijke registraties.

3. Stem uw dienstverleningsvisie af op uw ambitie met de Omgevingswet. Bepaal bijvoorbeeld hoe het DSO zich positioneert ten opzichte van uw gemeentelijke frontoffice en welke impact dit op werkprocessen en medewerkers heeft.

4. Het DSO stelt hoge kwaliteitseisen aan gegevens die aangeleverd worden door bronhouders. Gemeenten zijn ook bronhouder van verschillende gegevens. Toetst of en hoe het gegevens-beheer is ingeregeld in uw organisatie.

5. De Omgevingswet biedt meer ruimte voor maatwerk (ja, mits) in plaats van standaard procedures (nee, tenzij). Dit vraagt een andere klantbenadering en werkwijze van de gemeente. Draai hiermee proef, zodat u ontdekt hoe informatie en systemen u hierin kunnen helpen.

Goed voorbereid op de Omgevingswet. Deze blog geeft u een beeld van de stappen die u moet nemen om straks goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Het uitgebreide document gaat dieper in op de randvoorwaarden die straks binnen uw gemeente op orde moeten zijn. Daarnaast leest u hier meer over onze impactanalyse. U kunt het rapport van het BIT hier downloaden.

DELEN

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat te beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Sla ons mobiele nummer 06 14879903 op in uw telefoon. Daarna kunt u ons een bericht versturen. Wij zijn op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur bereikbaar en reageren binnen 15 minuten.