6 juni 2018

Omgevingswet vereist aandacht voor informatie en automatisering

Wij zien dat veel gemeenten zich steeds beter voorbereiden op de Omgevingswet. Deze gemeenten houden zich niet alleen bezig met de nieuwe omgevingsvisie en het opstellen van plannen, maar kijken ook naar de impact hiervan op hun informatiestromen, werkprocessen en automatisering. Ook de gemeente Veenendaal is volop bezig met de voorbereidingen op deze wetwijziging en liet Solviteers een impactanalyse uitvoeren. Hiermee is inzichtelijk gemaakt dat er nog veel moet gebeuren om in 2021 gereed te zijn.

Het digitaal stelsel is één van de succesfactoren voor een goede invoering

Audry Burer is senior adviseur Milieu op de afdeling Wonen & Leven bij de gemeente Veenendaal. Hij is zich bewust van de enorme impact van deze stelselherziening op de gemeentelijke organisatie. Met name het digitaal stelsel wordt in zijn ogen een belangrijke factor om rekening mee te houden. Hiermee is namelijk alle informatie op één plaats beschikbaar en toegankelijk voor iedereen (overheden, initiatiefnemers en de belanghebbenden).

Bewustwording

“Solviteers adviseerde ons om een impactanalyse te laten uitvoeren. Hierdoor wordt namelijk duidelijk wat de impact is op onze informatiestromen, werkprocessen en IT. Binnen onze organisatie zagen wij bijvoorbeeld dat de nieuwe Omgevingswet nog nauwelijks leefde bij onze IT-afdeling. Nu de impactanalyse is afgerond, is ook deze afdeling zich bewust van het werk dat allemaal op hen afkomt.”

Inzicht in nieuwe eisen

De implementatie van de Omgevingswet bevat een inhoudelijke component, maar is ook een proces- en inrichtingsvraagstuk. “Naast het inzicht dat er nog veel moet gebeuren, heeft de impactanalyse van Solviteers ook duidelijk gemaakt dat we wellicht andere keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld wat betreft onze applicaties. De applicaties die we nu gebruiken sluiten namelijk niet aan op het zaaksysteem en mijnoverheid.nl. We zijn nu druk bezig om dit te onderzoeken. Ook zijn we ons ervan bewust dat we afspraken moeten maken op het gebied van data governance. Dit betreft dus de processen die ervoor zorgen dat gegevens op de juiste manier worden beheerd. Wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor.”

DELEN

We zijn tevreden over de manier waarop Solviteers de impactanalyse voor ons heeft verzorgd. Ze hebben de analyse snel en vakkundig uitgevoerd. Wij gaan hier nu met onze projectgroep verder mee aan de slag
Whatever IT takes
Audry Burer, senior adviseur Milieu op de afdeling Wonen & Leven

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

In heel het land zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Ondanks deze ongewone tijd blijft Solviteers u zo flexibel mogelijk ondersteunen. Wij zij goed bereikbaar via telefoon, live chat en per e-mail. Afspraken plannen wij online in zodat u snel geholpen wordt.