16 november 2017

Ontwikkelingen Industrie & MKB

AVG

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die per 25 mei 2018 wordt gehandhaafd, geldt ook voor kleinere organisaties, zoals MKB-bedrijven. In de AVG is een aantal verplichte maatregelen opgenomen waarmee u aan uw verantwoordingsplicht voldoet. Zo zult u bijvoorbeeld een verwerkingenregister moeten opstellen dat voldoet aan de richtlijnen van de AVG. Ook dient er aandacht te zijn voor het sluiten van bewerkersovereenkomsten en het adequaat beveiligen van persoonsgegevens.

Op het gebied van ICT-beveiliging zult u als verwerkingenverantwoordelijke passende technische en organisatorische maatregelen moeten nemen om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen. Hierbij kunt u onder andere rekening houden met  de stand van de techniek, de uitvoeringskosten en het risico.

Solviteers helpt u met het vaststellen van de benodigde ICT-maatregelen en met het installeren en inrichten ervan. Zo hebben wij kennis van en ervaring met diverse beveiligingsproducten die ervoor zorgen dat u op 25 mei 2018 AVG-compliant bent.

Wij geven u graag een goed beeld van de technische en organisatorische maatregelen die u allemaal moet treffen om uiterlijk 25 mei AVG-compliant te zijn. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het installeren en goed inrichten van de benodigde automatiseringsoplossingen.
Heeft u interesse? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via tel. 030 280 3655 of per e-mail info@solviteers.nl

DELEN

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur. We reageren binnen 15 minuten.