16 november 2017

Ontwikkelingen Industrie & MKB

Is uw organisatie voor 25 mei AVG-compliant?

Het zal u niet ontgaan zijn dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vanaf 25 mei 2018 gehandhaafd gaat worden. In de praktijk zien wij dat de meeste organisaties al de nodige stappen hebben gezet, maar nog niet klaar zijn voor de nieuwe handhaving. Deze nieuwe handhaving brengt strengere eisen met zich mee rond gegevensverwerking.

Tijd om de juiste maatregelen te treffen

Zo zijn in de AVG een aantal verplichte maatregelen opgenomen waarmee u aan uw verantwoordingsplicht kunt voldoen. U moet bijvoorbeeld een verwerkingsregister opstellen dat voldoet aan de richtlijnen van de AVG. Ook dient er aandacht te zijn voor het sluiten van bewerkersovereenkomsten en het adequaat beveiligen van persoons-gegevens. Op het gebied van ICT-beveiliging dient u als “verwerkingsverantwoordelijke” zowel technische als organisatorische maatregelen te treffen om een op het risico afgestemde beveiligingsniveau te waarborgen. Hierbij kunt u rekening houden met onder andere de inrichting en beveiliging van uw IT-oplossingen, de uitvoeringskosten en het risico.

Wij geven u graag een goed beeld van de technische en organisatorische maatregelen die u allemaal moet treffen om uiterlijk 25 mei AVG-compliant te zijn. Ook kunnen wij u ondersteunen bij het installeren en goed inrichten van de benodigde automatiserings-oplossingen.
Heeft u interesse? Neemt u dan vrijblijvend contact met ons op via tel. 030 280 3655 of per e-mail info@solviteers.nl

DELEN

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat te beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Sla ons mobiele nummer 06 14879903 op in uw telefoon. Daarna kunt u ons een bericht versturen. Wij zijn op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur bereikbaar en reageren binnen 15 minuten.