26 september 2018

Gemeente Eindhoven: ‘digitale vraaggerichte dienstverlening is de toekomst. MijnApp maakt het mogelijk’.

Volgens Dewi Delhoofen, programmamanager digitale transformatie, is een digitale vraaggerichte dienstverlening de toekomst. Hierbij staat de inwoner centraal. Om die reden is de gemeente Eindhoven met de ontwikkeling van MijnApp een innovatief traject ingegaan. De gemeente is slechts één van de spelers in de leefwereld van de inwoner. In deze app kunnen daarom ook dienstverlenende partijen aansluiten die de inwoner belangrijk vindt, zoals de belastingdienst en de zorgverzekeraar.

Solviteers heeft in deze app samen met de gemeente gewerkt aan het ontsluiten van data uit het gemeentelijk domein. Hiermee kunnen inwoners straks zelf alles online regelen: van verzekering tot vergunning, van paspoort tot toeslag. De ontwikkeling van deze app sluit nauw aan bij de gedachtegang Common Ground.

Common Ground

Binnen de Common Ground wordt een fundamentele stap gezet naar een andere informatievoorziening. Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen van deze tijd vergen een wendbare organisatie. “In plaats van grote, complexe applicaties worden data en applicaties uit elkaar gehaald”, legt Dewi uit. “Omdat wij willen innoveren is het belangrijk om op een andere manier samen te werken met leveranciers. Wij willen en kunnen aan de voorkant nog niet alle specificaties vastleggen, maar zullen dit gedurende het ontwikkeltraject met elkaar vormgeven. Dienstverlenende partijen en IT-leveranciers moeten meer als ontwikkelpartners optrekken, dan als de klassieke opdrachtgever-leverancier/ uitvoerder.”

Kanteling naar gezamenlijke funding en ontwikkeling

Jelle Gotjé, directeur softwareontwikkeling bij Solviteers, ziet de aanpak van gemeenten met Common Ground als een kans: “Als we nu willen koppelen met een backofficesysteem van een gemeente dan is dat vaak lastig. Dit komt omdat er complexe koppelingen moeten worden gemaakt. Als de gegevens los staan van de applicaties, dan wordt het makkelijker om deze te gebruiken. Wij kunnen dan ontwikkelen met andere partijen en over de verschillende domeinen heen. Dat is echt een andere manier van werken, met een andere financiering. Voor ons als IT-leverancier betekent dat ook een kanteling, van een licentiemodel naar gezamenlijke funding en ontwikkeling.”

In co-creatie met de klant nieuwe IT-oplossingen ontwikkelen

Jelle vult hier nog aan toe: “Tijdens het field lab van Common Ground in maart hebben wij samen met de gemeente Eindhoven gewerkt aan het ontsluiten van data uit het gemeentelijk domein in de mobiele applicatie MijnApp voor inwoners. Relevante data uit het gemeentelijk domein wordt bijvoorbeeld uit het regiesysteem WIZportaal van Solviteers via een moderne ICT-infrastructuur (NLX: de Nederlandse X-road, geïnspireerd door de technische infrastructuur in Estland) ontsloten. MijnApp laat zien hoe softwareapplicaties met het Common Ground gedachtegoed bijdragen aan een efficiënte dienstverlening.”

DELEN

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
We reageren binnen 15 minuten.