2 november 2017

Gemeente Tilburg gunt aanbesteding regiesysteem aan Solviteers

De gemeente Tilburg organiseert de ‘Tilburgse Toegang’ voor het sociaal domein samen met Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW), GGD Hart voor Brabant, de coöperatieve vereniging MEE Regio Tilburg én de twee gemeentelijke afdelingen Werk & Inkomen en Dienstverlening. Samen met deze ketenpartners heeft de gemeente een helder gemeenschappelijk doel: mensen kunnen zo lang mogelijk meedoen in de samenleving en wie het nodig heeft krijgt passende ondersteuning.

Zowel de gemeente Tilburg als de ketenpartners werken ieder met eigen IT-systemen om hun dagelijkse werkzaamheden in de ‘Tilburgse Toegang’ te ondersteunen. Hierdoor is het op dit moment niet mogelijk om relevante burgerinformatie integraal te registreren en te delen.

Om de ‘Tilburgse Toegang’ verder door te ontwikkelen en te verbeteren heeft de gemeente Tilburg een aanbesteding uitgeschreven voor één integraal regiesysteem. Solviteers kwam met haar regiesysteem WIZportaal uit deze aanbesteding als beste naar voren. WIZportaal is een gebruiksvriendelijke en innovatieve oplossing, die integrale ondersteuning optimaal ondersteunt. Hierdoor kan er tussen de vijf partners in de ‘Tilburgse Toegang’ effectief worden samengewerkt aan de hulpvraag van burgers.

DELEN

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat te beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Sla ons mobiele nummer 06 14879903 op in uw telefoon. Daarna kunt u ons een bericht versturen. Wij zijn op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur bereikbaar en reageren binnen 15 minuten.