4 mei 2018

Gemeente Veenendaal: ‘Goed voorbereid zijn op de Omgevingswet begint nu al’

Om aan te kunnen sluiten bij het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) moet je basis kwalitatief op orde zijn. Dat kost tijd. De gemeente Veenendaal is daarom volop bezig met de voorbereidingen op deze wetwijziging en liet Solviteers een impactanalyse uitvoeren. Hiermee is inzichtelijk gemaakt dat er nog heel wat moet gebeuren om in 2021 gereed te zijn.

Audry Burer is senior adviseur Milieu op de afdeling Wonen & Leven bij de gemeente Veenendaal. Hij is zich bewust van de enorme impact van deze stelselherziening op de gemeentelijke organisatie. Met name het digitaal stelsel wordt in zijn ogen een belangrijke factor om rekening mee te houden. Hiermee is namelijk alle informatie op één plaats beschikbaar en toegankelijk voor iedereen (overheden, initiatiefnemers en de belanghebbenden). Om de invoering binnen de gemeente te realiseren is een projectgroep van start gegaan. Deze groep is actief met het opstellen van een omgevingsvisie en een -plan.

Bewustwording

“Solviteers adviseerde ons om een impactanalyse te laten uitvoeren. Hierdoor wordt namelijk duidelijk wat de impact is op onze informatiestromen, werkprocessen en IT. Binnen onze organisatie zagen wij bijvoorbeeld dat de nieuwe Omgevingswet nog nauwelijks leefde bij onze IT-afdeling. Nu de impactanalyse is afgerond, is ook deze afdeling zich bewust van het werk dat allemaal op hen afkomt.”

Inzicht

De implementatie van de Omgevingswet bevat een inhoudelijke component, maar is ook een proces- en inrichtingsvraagstuk. “Naast het inzicht dat er nog veel moet gebeuren, heeft de impactanalyse van Solviteers ook duidelijk gemaakt dat we wellicht andere keuzes moeten maken. Bijvoorbeeld wat betreft onze applicaties. De applicaties die we nu gebruiken sluiten namelijk niet aan op het zaaksysteem en mijnoverheid.nl. We zijn nu druk bezig dit te onderzoeken. Ook zijn we ons ervan bewust dat we afspraken moeten maken op het gebied van data governance. Dit betreft dus de processen die ervoor zorgen dat gegevens op de juiste manier worden beheerd. Wie doet wat en wie is waar verantwoordelijk voor.”

Inventarisatiefase

Volgens Audry levert de impactanalyse van Solviteers een waardevolle bijdrage aan de inventarisatiefase waar de gemeente nu volop inzit. “We zijn buitengewoon tevreden over de manier waarop Solviteers dit voor ons verzorgd heeft. Ze hebben de analyse snel en vakkundig uitgevoerd. Wij gaan hier nu met de projectgroep verder mee aan de slag.”

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur. We reageren binnen 15 minuten.