25 september 2018

Nieuwe integrale zorgapplicatie voor (ambulante) hulpverlening en individuele begeleiding

Optimale ondersteuning aan professionals, cliënten en ketenpartners

Zorgprofessionals hebben steeds vaker te maken met hoge werkdruk en administratieve lasten. Ook krimpen de zorgbudgetten en is er een toenemende verantwoordingsdruk. Opdrachtgevers (zoals gemeenten) willen immers inzicht in de prestaties en kwaliteit van de geleverde zorg. Daarnaast ontstaan er nieuwe financieringsvormen en is het steeds belangrijker om domeinoverstijgend samen te werken. Verder richt de zorgverlening zich vaker op het ondersteunen van cliënten in hun eigen thuissituatie. Hierdoor wordt ambulante hulpverlening en maatwerk in (individuele) begeleiding belangrijker. Al deze ontwikkelingen vragen om mobiele, intuïtieve en gebruiksvriendelijke IT-oplossingen. Solviteers is daarom gestart met de ontwikkeling van een volledig nieuwe, moderne en innovatieve softwareapplicatie voor zorginstellingen. Met de zorgapplicatie levert Solviteers een gebruiksvriendelijke en intuïtieve oplossing voor zowel zorgprofessionals als ketenpartners en cliënten.

In co-creatie de zorgapplicatie doorontwikkelen

Wij zijn op zoek naar zorginstellingen die samen met ons in co-creatie de zorgapplicatie willen doorontwikkelen. In onze aanpak staan uw specifieke (ambulante) hulpverleningsprocessen, wensen en eisen centraal. Wilt u aan het begin staan van de doorontwikkeling van een integrale zorgapplicatie waarmee u uw zorgprofessionals, cliënten en ketenpartners overal en altijd (24/7) mobiel ondersteunt? Of wilt u meer informatie over de nieuwe zorgapplicatie? Neemt u dan contact met ons op via: 030 280 36 55 of per e-mail: info@solviteers.nl.

DELEN

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur. We reageren binnen 15 minuten.