13 maart 2018

Help! De burger doet een beroep op zijn inzagerecht

Diensten

  • Quickscan en verbetertrajecten
  • Projectmanagement
  • Inrichten applicaties
  • Implementeren van veilige communicatieoplossingen
  • Ontwerpen, bouwen, implementeren en beheren van veilige netwerken en IT-infrastructuren
  • IT-scans
  • IT-security

Wij kunnen uw CISO of Functionaris Gegevensbescherming zowel op afstand als op locatie bedienen. Hiervoor bieden wij de dienst CISO as a service.

Bjorn Stemerdink is specialist op het gebied van informatieveiligheid en privacy bij Solviteers. Hij adviseert gemeenten bij de praktische vertaling van de AVG naar beleid en duidelijke procedures. “Wij helpen de CISO en Functionaris Gegevensbescherming om het totaalplaatje op het gebied van informatieveiligheid en privacy compleet te krijgen en dragen zorg voor de juiste procedures. Op het moment dat een burger een beroep doet op zijn inzagerecht, is uw gemeente daar klaar voor.”

Burger op ieder moment inzage

De AVG, die per 25 mei 2018 wordt gehandhaafd, regelt dat burgers:

✔ inzage mogen hebben in de persoonsgegevens die van hen zijn vastgelegd;
✔ toegang krijgen tot hun gegevens als zij daar om vragen;
✔ het recht hebben om deze gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Dat laatste kan als er geen wettelijke grondslag is voor het bewaren van de gegevens.

Belang van duidelijke procedures

“De burger heeft straks het recht om zijn gegevens in te zien. Hiervoor is het belangrijk dat u snel zijn gegevens uit verschillende applicaties kunt halen, zodat hij zelf ziet in welke applicaties zijn gegevens worden verwerkt. Kunt u niet inspelen op dit verzoek van de burger, dan loopt u het risico dat hij dit meldt bij de Autoriteit
Persoonsgegevens. Dit zal niet direct leiden tot een boete, maar u loopt wel het risico op een waarschuwing en ongewenste media-aandacht.”

Procedures op orde

Iedere gemeente heeft duidelijke procedures nodig om aanvragen van burgers goed af te handelen. Solviteers ondersteunt de CISO en Functionaris Gegevensbescherming bij het inrichten van de juiste procedures. “Door de handhaving van de AVG per 25 mei 2018 komt momenteel veel op hen af. Wij zien dat de CISO en Functionaris Gegevensbescherming niet altijd de tijd en juiste kennis hebben om informatieveiligheid goed binnen de gemeente te borgen. Wij ondersteunen hen graag bij hun taken, zoals het inrichten of beheren van applicaties op afstand of bij het vertalen van het beleid naar duidelijke procedures. Ook gaan wij na of deze procedures op een juiste manier zijn doorgevoerd in de systemen.”

Brede kennis

Solviteers heeft veel kennis van wet- en regelgeving, de werkprocessen en de meest voorkomende applicaties. Voorbeelden hiervan zijn: zaak-, vergunningen- en documentmanagementsystemen. “Veel gemeenten werken met verschillende applicaties. Wij kijken daarom bij het uitvoeren van een quickscan onder
andere naar de gegevensuitwisseling tussen deze verschillende applicaties. Wij helpen de gemeente om het totaalplaatje op het gebied van informatieveiligheid en privacy helemaal compleet te krijgen en dragen zorg voor de juiste procedures. Op het moment dat een burger een beroep doet op zijn inzagerecht,
is de gemeente daar zeker klaar voor.”

Wij regelen een referentiegesprek

Inmiddels hebben wij al veel gemeenten ondersteund op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, zoals gemeente Hoorn, gemeente Oss, gemeente Epe en gemeente Hof van Twente. Wij brengen u graag in contact met andere gemeenten voor referenties.

Meer informatie?

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek belt u naar: 030 280 36 55. Of stuurt u een e-mail naar: info@solviteers.nl

DELEN

“Op het moment dat een burger een beroep doet op zijn inzagerecht, is de gemeente daar gegarandeerd klaar voor.”

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Sla ons mobiele nummer 06 14879903 op in uw telefoon. Daarna kunt u ons een bericht versturen. Wij zijn op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur bereikbaar en reageren binnen 15 minuten.