13 maart 2018

Op tijd klaar voor inzagerecht burger

Diensten

  • Quickscan en verbetertrajecten
  • Projectmanagement
  • Inrichten applicaties
  • Implementeren van veilige communicatieoplossingen
  • Ontwerpen, bouwen, implementeren en beheren van veilige netwerken en IT-infrastructuren
  • IT-scans
  • IT-security

Wij kunnen uw CISO of Functionaris Gegevensbescherming zowel op afstand als op locatie bedienen. Hiervoor bieden wij de dienst CISO as a service.

Bent u al goed voorbereid op het inzagerecht van de burger? Per 25 mei geldt namelijk de handhaving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Burgers hebben dan recht op inzage in hun gegevens. Bij een verzoek om inzage is het belangrijk dat u kunt laten zien welke gegevens zijn vastgelegd. Om dit straks eenvoudig te realiseren moet u nu al enkele stappen zetten, zoals het zorgdragen van de juiste procedures.

Burger op ieder moment inzage

De AVG, ook wel bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR), regelt dat burgers:

✔ inzage mogen hebben in de persoonsgegevens die van hen zijn vastgelegd;
✔ toegang krijgen tot hun gegevens als zij daar om vragen;
✔ het recht hebben om deze gegevens te laten aanpassen of verwijderen.

Dat laatste kan als er geen wettelijke grondslag is voor het bewaren van de gegevens. Iedere gemeente heeft duidelijke procedures nodig om deze aanvragen snel af te handelen.

Aantoonbaar beschermen

Ook stelt de AVG dat persoonsgegevens alleen gebruikt mogen worden door mensen die deze voor het uitvoeren van hun functie nodig hebben. Hierdoor wordt het steeds belangrijker dat bekend is in welke systemen welke gegevens zijn opgeslagen. Verder moet duidelijk zijn hoe de autorisaties zijn geregeld. Een hulpverlener die een burger begeleidt bij verslaving, re-integratie of schuldhulpverlening kan bijvoorbeeld toegang hebben tot de gegevens van deze burger. De eventuele plaatsvervanger ook. Maar als de hele afdeling deze gegevens kan inzien, dan is dat volgens de AVG niet toegestaan. Zelfs de combinatie van naam, adres en telefoonnummer wordt al beschouwd als privacygevoelige informatie.

Klaar voor inzagerecht burger

Solviteers ondersteunt gemeenten, specifiek de CISO en Functionaris Gegevensbescherming, bij het inrichten van de juiste procedures. Door de handhaving van de AVG per 25 mei 2018 komt momenteel veel op hen af. Wij zien dat de CISO en Functionaris Gegevensbescherming niet altijd de tijd en juiste kennis hebben om informatieveiligheid goed te borgen binnen de gemeente. Wij ondersteunen hen daarom graag bij het goed inrichten en beheren van de applicaties. Dit doen wij zowel op afstand als op locatie. Verder vertalen wij beleid naar duidelijke procedures en gaan wij na of deze op de juiste manier zijn doorgevoerd in de systemen. Op het moment dat een burger een beroep doet op zijn inzagerecht, is uw gemeente daar klaar voor.  – Bjorn Stemerdink, specialist Informatieveiligheid en Privacy bij Solviteers.

Wij regelen een referentiegesprek

Inmiddels hebben wij al veel gemeenten ondersteund op het gebied van informatiebeveiliging en privacy, zoals gemeente Hoorn, gemeente Oss, gemeente Epe en gemeente Hof van Twente. Wij brengen u graag in contact met andere gemeenten voor referenties.

Wilt u goed voorbereid zijn op het inzagerecht van burgers?

Neemt u dan contact met ons op per telefoon:  030 280 36 55 of stuur een e-mail naar: info@solviteers.nl

DELEN

“Op het moment dat een burger een beroep doet op zijn inzagerecht, is de gemeente daar gegarandeerd klaar voor.”

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur. We reageren binnen 15 minuten.