13 september 2019

Koppelen met DSO-LV vergt meer dan juiste digitalisering

Meer informatie? Bekijk onze impactanalyse.
– Dit artikel is geschreven door Rikke van der Heide, consultant bij Solviteers –

Alle Nederlandse gemeenten moeten vanaf 2021 de Omgevingswet uitvoeren. Afwachten tot andere gemeenten het wiel hebben uitgevonden is geen optie. Zeker voor middelgrote en grote gemeenten is het belangrijk dat zij de koppelingen met het DSO-LV (landelijke voorziening) serieus voorbereiden. Dit is een samenspel tussen nieuwe of vernieuwde applicaties en dat deel van de gemeentelijke organisatie dat zich bezighoudt met de fysieke ruimte.

Het Omgevingsloket

Alle digitale informatie is straks op één plek te vinden: het Omgevingsloket. Via dit loket, dat onderdeel is van het DSO-LV, kan iedereen snel zien wat wel en niet mag volgens de Omgevingswet. Grofweg onderscheiden wij drie hoofdtaken:

 1. de mogelijkheid voor bedrijven en burgers om te klikken op een kaart om te zien welke wet- en regelgeving op een bepaalde locatie van kracht is.
 2. de mogelijkheid om na te gaan of voor een bepaalde activiteit een vergunning nodig is (de vergunningscheck). Hiervoor doorloopt de bezoeker een digitale vragenboom.
 3. de mogelijkheid om bij een aanvraag in te loggen met DigiD en het doorzetten van deze aanvraag naar bijvoorbeeld de gemeente.

Loketfuncties moeten werken

Gelijk aan de drie hoofdtaken moeten gemeenten ervoor zorgen dat de drie loketfuncties werken: publiceren van de omgevingsdocumenten en het tonen en zoeken van de regels op de kaart, het doorlopen van vragenbomen en het aanvragen van vergunningen. Ondanks dat het opstellen van de toepasbareregels voor de vragenboom nog niet verplicht is, adviseer ik gemeenten om ook hiermee aan de slag te gaan.

Aan de slag

Wie als gemeente aan de slag wil, moet zich richten op de volgende belangrijke aspecten:

 1. Het besef moet groeien dat aansluiten op het DSO-LV niet alleen een puur technisch verhaal is
  Bij verschillende gemeenten heb ik ervaren dat je bij de digitalisering van allerlei processen tegen inhoudelijke vraagstukken aanloopt. Is de organisatie hier niet op ingericht, dan is er feitelijk geen partij die de input kan geven. In mijn ogen loopt de veranderende digitalisering gelijk met procesveranderingen en vice versa.
 2. De verschillende backoffice-applicaties van de gemeenten vereisen aandacht
  Er wordt momenteel hard gewerkt aan manieren om deze applicaties te koppelen met het DSO-LV. De kans is groot dat er wordt gekozen voor een cloud-gebaseerde oplossing, waardoor de noodzaak voor een update noodzakelijk is. Deze update maakt het werken met een cloud-applicatie mogelijk.
 3. Databeveiliging vergt opnieuw de volle aandacht
  Dit zijn de architectuurvraagstukken waarover nu moet worden nagedacht.
 4. De gemeente moet zaakgericht (kunnen) werken
  Iedere gemeente die dit nu nog niet doet moet hier zo snel mee aan de slag gaan. Dit is namelijk een voorwaarde om te werken met het Omgevingsloket.

Adviseren, uitzoeken en sparren

Kortom, afwachten en de kat uit de boom kijken is onverstandig. Gemeenten moeten minimaal een visie ontwikkelen op wat ze te wachten staat. Ik (Rikke van der Heide, consultant bij Solviteers) kom hierover graag met u in gesprek. U kunt mij bereiken door een e-mail te sturen naar: info@solviteers.nl of te bellen naar: 030 280 36 55.

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

In heel het land zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Ondanks deze ongewone tijd blijft Solviteers u zo flexibel mogelijk ondersteunen. Wij zij goed bereikbaar via telefoon, live chat en per e-mail. Afspraken plannen wij online in zodat u snel geholpen wordt.