28 oktober 2019

Meer grip op het sociaal domein? Bekijk ons 4-stappenplan.

Vraag een gratis consultgesprek aan of bel ons op: 030 280 36 55.

Gratis consultgesprek

U draagt al bijna 5 jaar de verantwoordelijkheid over werk, zorg en jeugdhulp vanuit de decentralisatie van de landelijke overheid. De complexiteit van de materie, de relatieve onbekendheid daarmee en de direct opgelegde bezuinigingen hebben de uitvoering van deze ‘nieuwe’ taken tot een grote uitdaging gemaakt. Ook op het vlak van de administratieve en digitale organisatie. Nieuwe systemen zijn ingevoerd, processen zijn veranderd en er is volop gewerkt aan de informatievoorziening.

Ontwikkeling standaarden en optimaal berichtenverkeer

Deze uitdagingen zijn nog steeds aan de orde van de dag. Ieder jaar is het beleid nog in ontwikkeling, bijvoorbeeld om meer grip te krijgen op de jeugdhulp. Technische standaarden ontwikkelen door. Zo verandert binnenkort de communicatie met CAK voor de eigen bijdrage. De uitrol van Pgb 2.0 is vertraagd maar moet in 2020 en 2021 wel gaan plaatsvinden. Naar verwachting ook (eind) volgend jaar moet u aan de slag om declaraties van 4 weken naar maand om te zetten en daarbij van ‘F naar D’ te gaan.
Meer fundamenteel wordt er nog niet overal optimaal gewerkt met het berichtenverkeer. Dit zorgt voor de nodige inefficiency tussen de administraties van gemeenten en zorginstellingen. Instellingen die soms ook wel eens ‘gek’ worden van de verschillende regels en werkwijzen van alle gemeenten waar ze voor werken en dus eenzelfde grote uitdaging hebben.

In 4 stappen meer grip op het sociaal domein

U dient uw administratieve organisatie en digitale ondersteuning maximaal in de grip te hebben om de komende jaren weer al deze ontwikkelingen efficiënt en effectief door te voeren. Zodat uw uitvoering robuust blijft. Alleen dan blijft een goede dienstverlening naar de kwetsbare burgers overeind en alleen dan worden de medewerkers niet langdurig overbelast.

Om die grip te bereiken, is uw administratie binnen het sociaal domein in 4 stappen doeltreffend te stroomlijnen:

1. Creëren van een stabiele situatie

Duidelijke (beleids-) doelstellingen en helderheid over de processen vormen immers het fundament waarop inzicht en veranderingen ontstaan.

2. Goede inrichting van de informatiesystemen en werkprocessen

De inrichting van de ICT moet nauw op uw werkprocessen aansluiten, zodat medewerkers de informatie daadwerkelijk kunnen registreren en minder tijd kwijt zijn aan allerlei administratieve lasten.

3. Het berichtenverkeer volledig invoeren of via webservices automatiseren

Door gebruik te maken van webservices zijn er minder schakels nodig in het administratieve proces. Ook vinden er minder handmatige controles plaats.

4. Genereren van bruikbare informatie uit uw systemen

Hiermee wordt een goede sturing op verantwoording en doelstellingen mogelijk. De informatie wordt toegepast in verschillende vormen, overzichten of dashboards.

Heeft uw gemeente een uitdaging bij het op orde brengen van de administratie? Komen jullie tijd te kort? Staat de kwaliteit onder druk? Vraag dan een gratis consultgesprek aan, wij kijken graag naar de stappen die uw gemeente kan zetten om hier grip op te krijgen. Meer informatie over hoe wij u kunnen ondersteunen bij uw uitdagingen? Klik dan hier.

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

In heel het land zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Ondanks deze ongewone tijd blijft Solviteers u zo flexibel mogelijk ondersteunen. Wij zij goed bereikbaar via telefoon, live chat en per e-mail. Afspraken plannen wij online in zodat u snel geholpen wordt.