30 januari 2019

Meer meldingen van datalekken in 2018

Verdubbeling datalekken

In een persbericht van 29 januari jl. heeft de Autoriteit Persoonsgegevens gemeld dat zij in 2018 bijna 21.000 meldingen van datalekken heeft ontvangen. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2017. De meeste datalekken werden in 2018 gemeld door organisaties uit de sectoren zorg en welzijn, openbaar bestuur en financiële dienstverlening. In 63% van de gevallen gaat het om persoonsgegevens die naar een verkeerde ontvanger zijn gestuurd. De overige 37% van de meldingen bestaat onder meer uit kwijtgeraakte persoonsgegevens door bijvoorbeeld een verloren of gestolen laptop of usb-stick, hacking, phishing of malware.

Voorkomen van een datalek

Hoe kunt u nu voorkomen dat u als organisatie te maken krijgt met een datalek? Enerzijds dient technologie op een juiste manier te worden ingezet en anderzijds dient er aandacht te zijn voor het risicobewustzijn en het gedrag van de medewerkers waar het gaat om het ICT-gebruik. Hierbij is het ook belangrijk dat de maatregelen passen bij uw bedrijfsvoering. Onze aanpak voorziet daarom in een risico-inventarisatie aan de hand waarvan we doelgerichte en passende adviezen geven waarna we deze risico’s samen met u aanpakken.

Het is vervolgens belangrijk om dit op een juiste manier te blijven onderhouden waarbij een terugkerende security audit zijn waarde inmiddels heeft bewezen. Wij zien ICT-beveiliging als een continu proces waarmee wij onze klanten helpen om veilig en bewust met hun ICT-middelen om te gaan.

Laat de techniek u helpen

Zoals blijkt uit het persbericht van de Autoriteit Persoonsgegevens zijn veel datalekken te herleiden naar menselijk handelen zoals het versturen van persoonsgegevens aan een verkeerde ontvanger of het kwijtraken van een laptop. Door het inzetten van slimme techniek zijn de nadelige gevolgen van deze handelingen te beperken.

Snel inzicht in de beveiliging van uw IT-infrastructuur?

Wilt u meer weten over het voorkomen van datalekken en de beveiliging van uw ICT-omgeving? Neem dan contact met ons op via security@solviteers.nl of bel 030-2803655.

DELEN

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
We reageren binnen 15 minuten.