27 mei 2019

Minimale acties om goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet

Voor eind 2020 moeten de volgende randvoorwaarden zijn ingevuld:

  • Zaakgericht werken is Omgevingswetproof
  • De kwaliteit van de data is op orde
  • Privacy en informatiebeveiliging zijn Omgevingswetproof
  • Archivering is Omgevingswetproof
  • De nieuwe manier van werken is gecommuniceerd, zowel intern als extern
  • Risicomanagement is gereed

Dat de invoering van de Omgevingswet een enorme impact heeft op gemeentelijke organisaties is duidelijk. Maar wat dit voor iedere gemeente betekent is vaak nog onduidelijk. Het gaat over wetgeving, werkprocessen en automatisering en het is vooral belangrijk om hier snel grip op te krijgen. Om in 2021 daadwerkelijk sneller, beter en integraal te kunnen werken, moeten gemeenten een aantal acties doorvoeren. Door het uitvoeren van een impactanalyse krijgen gemeenten een goed beeld van de stappen die zij nog moeten zetten.

Onlangs heeft VNG Realisatie een ‘overzicht minimale acties Omgevingswet’ gepubliceerd. Dit overzicht geeft weer wat gemeenten minimaal moeten hebben gedaan om voor 1-1-2021 goed voorbereid te zijn op de Omgevingswet. Alleen al dit minimum betekent een forse inspanning. Zo moeten gemeenten besluiten op grond van de Omgevingswet kunnen opstellen, vaststellen, bekendmaken en beschikbaar stellen. Dit laatste gebeurt via het Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening (DSO-LV). Het gebruik hiervan is verplicht en noodzakelijk voor de uitvoering van de Omgevingswet. Voor gemeenten is het daarom belangrijk dat het beheer van het DSO-LV tijdig en goed geregeld is. De eerste stap daartoe is het kwalitatief op orde brengen van de basis.

Graadmeter in de organisatie

Jurjen Venema werkt als adviseur Omgevingszaken bij 1Stroom, een ambtelijke organisatie die sinds 2018 werkt voor de gemeenten Duiven en Westervoort. “Wij hebben Solviteers recent gevraagd om een impactanalyse uit te voeren, waarmee zij zowel de huidige organisatie in kaart brengen als de automatisering van alle processen die raakvlakken hebben met de Omgevingswet. Zij houden als het ware een graadmeter in onze organisatie. Aan de orde komen vragen als waar staan wij, wat willen wij en wat moeten wij daarvoor doen. De consultants van Solviteers hebben daarvoor allerlei gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen onze organisatie. Zo kregen zij inzicht in de werkprocessen en de uiteenlopende belangen van de verschillende afdelingen. Met de rapportage die hieruit voortvloeit, werken wij vervolgens toe naar een prioriteitenlijst. Op basis daarvan gaan wij verder.”

Veel zelf doen

De keuze om een impactanalyse te laten uitvoeren is voor Venema min of meer vanzelfsprekend. “Onze organisatie is relatief nieuw. Ook voor de uitvoering van andere processen moeten zaken zich nog uitkristalliseren. Alles moet zich nog gaan settelen. Daar komt nu de Omgevingswet bij en de keuzes van de verschillende gemeentebesturen. Het is aan ons om daar enige uniformiteit in aan te brengen. Dit is een traject waarmee niemand binnen onze organisatie ervaring heeft. Bovendien kan Solviteers dit veel sneller. Zij weten hebben veel kennis en ervaring met veelgebruikte applicaties. Het Rijk neemt het Digitale Stelsel Omgevingswet Landelijke Voorziening op zich, maar de rest moeten wij als gemeente toch echt zelf doen.”

Nu aan de slag

De aandacht die 1Stroom heeft voor informatie en automatisering is noodzakelijk om optimaal te kunnen aansluiten op het DSO. Dit betekent dat de randvoorwaarden op orde moeten zijn, zoals de kern- en basisregistratie, zaakgericht werken, informatiebeveiliging en het verbeteren van de datakwaliteit. Gemeenten die hiermee te lang wachten en verzuimen de basis op orde te brengen, worden onherroepelijk geconfronteerd met ongewenste vertragingen bij de inwerkingtreding van de wet.

Meer klantverhalen?

Lees ook waarom de gemeente Veenendaal onlangs een impactanalyse door Solviteers heeft laten uitvoeren.

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

In heel het land zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Ondanks deze ongewone tijd blijft Solviteers u zo flexibel mogelijk ondersteunen. Wij zij goed bereikbaar via telefoon, live chat en per e-mail. Afspraken plannen wij online in zodat u snel geholpen wordt.