10 september 2017

Privacy van burgers beschermen door goed autorisatiebeheer

Door het gebruik van ICT wordt het steeds gemakkelijker voor medewerkers om informatie in te zien. Deze informatie is nodig om zo efficiënt en goed mogelijk te kunnen werken. De keerzijde van de toenemende toegankelijkheid van informatie is echter dat er steeds meer aandacht nodig is voor goed autorisatiebeheer.

Goed autorisatiebeheer zorgt er immers voor dat de juiste mensen op het juiste moment om de juiste redenen toegang krijgen tot de juiste informatie. Zo mogen bijvoorbeeld persoonsgegevens alleen worden ingezien en verwerkt door medewerkers die daar een uitdrukkelijk en gerechtvaardigd doel mee hebben. Het wordt dus steeds belangrijker om goed in beeld te hebben wie met welke gegevens mag omgaan en waarom.

Autorisaties niet op orde
Helaas komt het nog regelmatig voor dat de autorisaties binnen de gemeentelijke applicaties niet goed zijn ingericht. Met alle gevolgen van dien voor de veiligheid van de (privacygevoelige) gegevens van burgers.

Ondersteuning bij autorisaties
Solviteers kan audits uitvoeren op uw applicaties en autorisaties, waardoor u inzicht krijgt in hoe veilig deze zijn ingericht. Ook bieden wij ondersteuning bij het op een juiste manier inrichten van systemen en applicaties. Daarnaast brengen wij ook graag het beheer hiervan op orde.

DELEN

“Solviteers heeft veel kennis omtrent het goed inrichten van autorisaties.”
Whatever IT takes
Maaike Baudoin, teamleider Solviteers

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

Wij zijn telefonisch niet bereikbaar van 25 december 2019 t/m 1 januari 2020.