23 november 2018

WIZportaal maakt effectief samenwerken aan de hulpvraag van burgers mogelijk

Integrale ketensamenwerking wordt steeds belangrijker in het sociaal domein. De Toegang in Tilburg zocht een systeem waarin vijf organisaties kunnen samenwerken. Daarbij vonden zij het belangrijk dat het eerste scherm direct een integraal beeld van de cliënt geeft en tegelijkertijd de privacy-eisen respecteert. Het regiesysteem WIZportaal van Solviteers voldoet hier volledig aan.

Burgergegevens integraal registeren en delen

WIZportaal ondersteunt een integrale cliëntbenadering. Burgergegevens kunnen met deze applicatie integraal worden geregistreerd en gedeeld. Door gezamenlijke registratie in één dossier met één gezamenlijk ondersteuningsplan bestaat altijd een actueel beeld van de acties die de verschillende ketenpartners ondernemen. Hierdoor kan effectief worden samengewerkt aan de hulpvraag van de burger.

Lees meer over de Toegang in Tilburg op de nieuwe website van WIZportaal

Meer over de Toegang in Tilburg leest u op de nieuwe, frisse WIZportaal-website. De eerste 5 bezoekers (werkzaam bij gemeenten of zorg- en welzijnsinstellingen) die hun gegevens achterlaten op deze website ontvangen een overheerlijke taart voor de hele afdeling. Ga dus snel naar: www.wizportaal.nl/contact

 

 

DELEN

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
We reageren binnen 15 minuten.