15 juni 2018

VIR-koppeling zorgt voor een goed beeld van het netwerk van jongeren

De gemeente Groningen is verplicht om een regionale verwijsindex te faciliteren. In de provincie Groningen is dit Zorg voor Jeugd. Tot voor kort moesten professionals van de Stichting WIJ Groningen op een aparte site inloggen om een melding te doen in dit signaleringssysteem. Nu Thorax en Solviteers de koppeling hebben verzorgd tussen WIZportaal en Zorg voor Jeugd, werkt deze efficiënt en effectief. “De gebruikers zijn super enthousiast”, vertelt Rien Bosma, zowel projectleider ICT bij de gemeente Groningen en projectleider ICT bij de Stichting WIJ Groningen.

Voor de Stichting WIJ Groningen is het melden van kinderen en jongeren tot 23 jaar, die een risico lopen of die hulp krijgen van een hulpverleningsinstelling, een belangrijk aandachtspunt. Want hoewel de Stichting WIJ Groningen is aangesloten bij de regionale verwijsindex Zorg voor Jeugd wordt niet iedereen gemeld. Niet uit onwil, maar eerder vanwege een gebrek aan een goed werkend en sluitend systeem. Bosma concludeert dat een koppeling tussen WIZportaal en Zorg voor Jeugd een oplossing kan bieden. Daarmee wordt het doen van een melding normaal onderdeel van het reguliere werkproces.

Samenwerking van drie partijen

Voor de realisatie van deze koppeling zijn twee partijen nodig, namelijk Thorax en Solviteers. “Voor de implementatie hebben wij een aantal keren samengezeten met Solviteers, Thorax en onze gebruikers. Uiteindelijk was de rolverdeling duidelijk: Solviteers zorgde voor de gebruikers-functionaliteiten in WIZportaal en Thorax zorgde voor techniek aan de achterkant en de kennis van Zorg voor Jeugd. Ik hield me vooral bezig met de beleidsmatige kant. We hebben immers opnieuw procedures moeten maken voor het gebruik van Zorg voor Jeugd, die aansluiten op het nieuwe werkproces.”

Goed geïntegreerd

Over de realisatie is Bosma buitengewoon tevreden. “Het is een heel mooi product en iedereen is super enthousiast. Ik heb nog niet eerder meegemaakt dat de reacties op zo’n verandering zo positief zijn. Solviteers en Thorax zijn goed in de materie gedoken en daarmee is de verwijzing erg goed geïntegreerd in het werkproces. Hier is echt de IT aangepast aan het proces in plaats van het proces aan de IT. Het is letterlijk een druk op de knop, waarmee een melding wordt gedaan in de regionale verwijsindex. Is er een match, dan komt direct een signaal terug. Dat is precies zoals hulpverleners het wensen.”

Netwerk beter in beeld

Bertil Brandse, directeur van Thorax, is al even enthousiast. “De nieuwe werkwijze is niet alleen efficiënt, de hulpverleners besparen tijd, maar vooral ook effectief. Immers, de drempel om een melding te doen is weggenomen. Door de vrijwel automatische melding in de regionale verwijsindex Zorg voor Jeugd is het netwerk rond de jongere beter in beeld. Hierdoor kunnen jongeren beter geholpen worden.” Bosma beaamt dit en ziet nog een ander voordeel. “Hiermee krijgen de professionals inzicht in hun eigen ‘blinde vlekken’. Het kan namelijk soms best verrassend zijn om te zien welke organisatie zorgen geuit heeft over een jeugdige en jongvolwassene.”

Agile werkwijze

Over de samenwerking met Solviteers zijn Bosma en Brandse enthousiast. “Wat ik bij Solviteers herkende was de nadrukkelijke wil om mee te denken. Daarnaast hebben ze een goed beeld van wat er speelt bij de klant”, vindt Brandse. Bosma is ook tevreden over de wijze waarop Solviteers de rol van partner heeft opgepakt. “Ze hebben goed geluisterd naar de klantwensen en hebben dit vertaald naar een werkbare functionaliteit. De agile manier van werken heeft zonder meer bijgedragen aan het resultaat. Door de terugkoppeling en tussentijdse evaluaties is een goed product ontstaan.”

DELEN

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
We reageren binnen 15 minuten.