4 maart 2019

Gemeente Breda kiest voor het regiesysteem WIZportaal

Onlangs hebben Ferry Brasz, Hoofd Informatie & Communicatie, van de gemeente Breda en Harjan Dijkema, Commercieel Directeur bij Solviteers, het contract getekend voor de levering en implementatie van het regiesysteem WIZportaal. Solviteers en de gemeente Breda gaan de komende jaren intensief samenwerken om de doelen uit de “Bredase aanpak” voor het sociaal domein te realiseren.

Ondersteuning en zorg tijdig en op maat organiseren

Uitgangspunt voor deze aanpak is om ondersteuning en zorg tijdig, op maat, integraal en in de nabijheid te organiseren. Daar waar mogelijk voert de cliënt zelf de regie. WIZportaal en het burgerportaal, een eigen omgeving voor inwoners, maken dit mogelijk.

Inwoners integraal ondersteunen met WIZportaal

Met het regiesysteem WIZportaal worden inwoners optimaal en integraal ondersteund bij het halen van de resultaten die zijn vastgelegd in de persoonlijke plannen. Dijkema: “Ik ben er trots op dat opnieuw een gemeente kiest voor het regiesysteem WIZportaal en wij op deze manier een bijdrage kunnen leveren aan het veelbetekenende werk dat er binnen het sociaal domein in Nederland wordt gedaan.”

Meer informatie

WIZportaal is een flexibele softwareapplicatie die een integrale cliëntbenadering ondersteunt. Al in 2012 zijn wij in co-creatie met gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere ketenpartners begonnen met het ontwikkelen van WIZportaal. Als uitgangspunt bij de ontwikkeling heeft de gebruiksvriendelijkheid altijd voorop gestaan. Meer informatie? Ga naar www.wizportaal.nl.

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

In heel het land zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Ondanks deze ongewone tijd blijft Solviteers u zo flexibel mogelijk ondersteunen. Wij zij goed bereikbaar via telefoon, live chat en per e-mail. Afspraken plannen wij online in zodat u snel geholpen wordt.