Applicatie overzicht

Kennis van de meest voorkomende ICT-applicaties

Solviteers is een modern en daadkrachtig IT-bedrijf dat al ruim 25 jaar actief is voor lokale overheden, zorg- en welzijnsinstellingen, goede doelen, industriële bedrijven en het midden- en kleinbedrijf. Wij hebben dan ook veel kennis van werkprocessen en de meest voorkomende ICT-applicaties.
Hierdoor kunnen wij u op veel gebieden van dienst zijn.

Hieronder vindt u een greep uit de ICT-applicaties waarmee Solviteers werkt. Heeft u hier vragen over of wilt u meer informatie?
Neemt u dan contact ons op via live chat of whatsapp. Deze contactkanalen vindt u onderaan deze pagina.

Vergunning, toezicht en handhaving
SquitXO
Suite4Omgevingsdiensten
Key2Vergunningen
GISVG
SBA
PowerBrowser
PowerForms
OpenWave

Goede Doelen
Microsoft Dynamics CRM
Salesforce
ifunds Fundraising
Charibase
eTapestry
Blackbaud CRM
Verito Charity
STB Goede Doelen
Pluriform Goede Doelen

Documentcreatie
SmartDocuments
RTT SquitXO
KV-Report
MDU
Doc4all
Xential

Financiën
Key2Financien
Dis4all
Afas Profit

Sociaal Domein
Suites voor het Sociaal Domein:
Suite4Werk
Suite4Jeugdzorg
Suite4Zorg
Suite4SocialeRegie

CiVision Samenlevingszaken:
CiVision Inkomen
CiVision Werk/Re-integratie
CiVision WMO
CiVision Jeugdzorg
CiVision Fraude & Handhaving
I-Samenleving

Allegro
Szeebra

Zaaksystemen
Decos
Centric
Green Valley
Truelime
Zaaksysteem.nl
OneGov PerfectView QNH
Circle Software
BCT
Split~Vision
Exxellence
Brein
Atos

Belastingen
Gouw Belastingen
Key2Belastingen
GISVG
CiVision Belastingen
Neuron WOZ & VRiS

Onderwijs
CiVision Onderwijs
Key2Onderwijs

Solviteers
Iw3
WIZportaal
Inkoopwegwijzer

Burgerzaken
Key2Burgerzaken
Key2Begraven

Zorg
KD+

BPM tools
Protos
BPM One
Visio
Mavim

Opleidingssoftware
Viper

Rapportagetools
Cognos / Impromptu
Bime
Toad
Oracle SQL Developer
PL/SQL Developer
SquitRap
StraRap
APEX

ICT-applicaties wizportaal

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

In heel het land zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Ondanks deze ongewone tijd blijft Solviteers u zo flexibel mogelijk ondersteunen. Wij zij goed bereikbaar via telefoon, live chat en per e-mail. Afspraken plannen wij online in zodat u snel geholpen wordt.