• “Meer efficiency en gebruikersgemak dankzij WIZportaal”

  “WIZportaal is een gebruiksvriendelijke oplossing die nauw aansluit bij onze activiteiten. Lees meer

  Steunpunt Groene Hart
  Sanne Koers, stafmedewerkster
 • Begeleidt uw organisatie cliënten?
 • Voert u projecten uit gericht op sociale activering, re-integratie, inburgering of zorg?
 • Registreert u personen in het kader van specifieke wet-en regelgeving of het Participatiebudget?

Cliëntvolgsysteem

De cliëntvolg-functionaliteit van iw³ richt zich op werkprocessen waarin het begeleiden van personen centraal staat. iw³ is bij uitstek geschikt voor:

 • Casemanagement
 • Re-integratietrajecten
 • Sociale activering
 • Wet sociale werkvoorziening (WSW)
 • Inburgering
 • Begeleid Werken
 • Detachering
 • Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO)
 • Wet werk en bijstand (WWB)
 • NUG-ers
 • Schuldhulpverlening
 • Jeugdhulpverlening
 • Participatiebudget

Personeelsinformatiesysteem

Wanneer iw³ als personeelsinformatiesysteem wordt ingezet, ligt de nadruk op de processen: instroom, doorstroom en uitstroom van personeel. Het biedt onder meer mogelijkheden voor:

 • Mobiliteit
 • Loopbaanontwikkeling en opleiding
 • Werving en selectie
 • Functioneren en beoordelen
 • Competentiemanagement
 • Verzuim-, verlof- en urenregistratie
 • Wet verbetering poortwachter