Integrale ketensamenwerking

WIZportaal maakt integrale ketensamenwerking mogelijk

Om een burger optimaal te kunnen helpen bij zijn hulpvraag is een volledig en actueel beeld van zijn persoonlijke situatie nodig. Zeker als het gaat om burgers met meerdere problemen.

Ons regiesysteem WIZportaal ondersteunt een integrale cliëntbenadering. Zo kunnen burgergegevens met deze applicatie integraal worden geregistreerd en gedeeld. Door gezamenlijke registratie in één dossier met één gezamenlijk ondersteuningsplan bestaat altijd een actueel beeld van de acties die de verschillende ketenpartners ondernemen. Hierdoor kan  effectief worden samengewerkt aan de hulpvraag van de burger. Daarnaast kan, door vroegtijdige signalering van de onderliggende problemen, wellicht preventief worden gehandeld. Dit kan  een beroep op dure maatwerkzorg voorkomen.

Solviteers heeft in de afgelopen jaren  honderden gemeenten, zorg- en welzijnsinstellingen en andere ketenpartners geholpen bij hun uitdagingen. Hierdoor beschikken wij over veel kennis en ervaring op het gebied van: werkprocessen, samenwerking met ketenpartners, juridische vraagstukken, privacyvraagstukken en technische (koppelings-) vraagstukken. Bovendien zijn wij op de hoogte van actuele wet- en regelgeving en hebben wij veel ervaring met autorisaties. Zeker bij ketensamenwerking is het belangrijk dat de autorisaties veilig zijn ingericht. Hiermee bewaakt u dat alleen de juiste mensen om de juiste redenen toegang krijgen tot (privacygevoelige) gegevens van burgers.

Naar WIZportaal.nl

“Solviteers heeft in de afgelopen jaren honderden gemeenten en ketenpartners geholpen bij hun uitdagingen.”
Whatever IT takes
Bas Ruijgers, Algemeen directeur Solviteers

PRODUCTEN

Nieuws

Gemeente Breda kiest voor het regiesysteem WIZportaal

Meer info

Professionalisering van uw inkoopproces

Meer info

AanTafel! Vernieuwen doe je samen!

Meer info

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.
We reageren binnen 15 minuten.