Omgevingswet

Goed voorbereid op de Omgevingswet 

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) is in aantocht. Het digitaal stelsel is één van de succesfactoren voor een goede invoering van de Omgevingswet. Hiermee is namelijk alle informatie op één plaats beschikbaar en toegankelijk voor iedereen; overheden, initiatiefnemers en de belanghebbenden. Om goed met deze ketenpartners te kunnen samenwerken is het belangrijk dat u: uw huidige processen goed heeft omschreven, uw kern- en basisregistraties op orde heeft, zaakgericht werkt en gevoelige informatie op een veilige manier deelt. 

Wij kunnen u helpen om uw werkprocessen, informatiestromen en IT op orde te brengen. Om een goed beeld te krijgen van wat er binnen uw organisatie nog moet gebeuren adviseren wij om te beginnen met een impactanalyse. Hierin staan uw wensen en de doelstellingen die u heeft met het invoeren van de Omgevingswet centraal. Bovendien wordt rekening gehouden met wat vanuit wet- en regelgeving verplicht is. 

Onze specialisten kunnen de impactanalyse voor u uitvoeren. Na deze impactanalyse ontvangt u een op maat gesneden plan van aanpak, waarin beschreven staat welke stappen nodig zijn om de Omgevingswet op gewenste wijze binnen uw organisatie in te voeren. Zo zijn bijvoorbeeld de besluiten die op korte termijn genomen moeten worden hierin opgenomen. Hetzelfde geldt ook voor de acties die u nu al kunt uitvoeren om de VTH-werkprocessen en de huidige informatievoorzieningen te optimaliseren.

Solviteers heeft in de afgelopen jaren meer dan honderden gemeenten en ketenpartners geholpen bij hun uitdagingen in het ruimtelijk domein. Hierdoor beschikken wij over veel ervaring in het vertalen van wetgeving naar werkprocessen en automatisering. Verder hebben wij ervaring met veel gebruikte applicaties, zoals zaak-, vergunningen- en documentmanagementsystemen. Daarnaast leveren wij integratieoplossingen waarmee gegevens eenvoudig en snel kunnen worden uitgewisseld. Bovendien hebben wij een persoonlijke manier van werken, communiceren wij helder en vertalen wij uw wensen in praktische oplossingen. 

“Solviteers heeft veel kennis en ervaring in het vertalen van wetgeving naar werkprocessen en automatisering”.
Whatever IT takes
Tjeerd Kiers, Projectmanager Omgevingswet

DIENSTEN

  • Impactanalyse
  • Functioneel beheer
  • Pakketselectie
  • Quickscan en verbetertrajecten
  • Projectmanagement
  • Administratieve organisatie
  • Inrichten applicaties
  • Managementinformatie
  • Training

 

Nieuws

5 belangrijke zaken voor het Digitaal Stelsel...

Meer info

Goed voorbereid op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Meer info

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat te beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Sla ons mobiele nummer 06 14879903 op in uw telefoon. Daarna kunt u ons een bericht versturen. Wij zijn op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur bereikbaar en reageren binnen 15 minuten.