Omgevingswet

Goed voorbereid op de Omgevingswet 

Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen.

Het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) ondersteunt de uitvoering van de Omgevingswet.  Deze wet wordt naar verwachting in 2021 ingevoerd.  Het digitaal stelsel is een van de succesfactoren voor een goede invoering van de Omgevingswet. Hiermee is namelijk alle benodigde informatie op één plaats beschikbaar en toegankelijk voor iedereen: overheden, initiatiefnemers en  belanghebbenden. Om goed met deze ketenpartners samen te werken is het belangrijk dat u: uw huidige processen goed heeft omschreven; uw kern- en basisregistraties op orde heeft; zaakgericht werkt en gevoelige informatie op een veilige manier deelt. 

Wij kunnen helpen om uw werkprocessen, informatiestromen en IT op orde te brengen. Om een goed beeld te krijgen van wat binnen uw organisatie nog moet gebeuren adviseren wij om te beginnen met een impactanalyse. Hierin staan de wensen en  doelstellingen die u heeft met het invoeren van de Omgevingswet centraal. Bovendien wordt rekening gehouden met hetgeen vanuit wet- en regelgeving verplicht is. We hebben jarenlange ervaring met het goed implementeren van nieuwe wet- en regelgeving

Onze specialisten kunnen de impactanalyse voor u uitvoeren. Na de impactanalyse ontvangt u een op maat gesneden plan van aanpak, waarin beschreven staat welke stappen nodig zijn om de Omgevingswet binnen uw organisatie in te voeren. Zo zijn bijvoorbeeld  besluiten die op korte termijn genomen moeten worden hierin opgenomen. Hetzelfde geldt ook voor acties die u nu al kunt uitvoeren om de VTH-werkprocessen en de actuele informatievoorziening te optimaliseren.

Solviteers heeft in de afgelopen jaren zeer veel gemeenten en ketenpartners geholpen bij hun uitdagingen in het ruimtelijk domein. Hierdoor beschikken wij over veel ervaring in het vertalen van wetgeving naar werkprocessen en automatisering. We hebben zeer ruime kennis van WABO, decentralisaties en de Omgevingswet. Wij kunnen mede hierdoor de impact van de Omgevingswet goed in kaart brengen en doorvertalen naar werkprocessen en automatisering. Verder hebben wij ervaring met veel gebruikte applicaties, zoals zaak-, vergunningen- en documentmanagementsystemen en zijn hierdoor een expert in het VTH-domein. Daarnaast leveren wij integratieoplossingen waarmee gegevens eenvoudig en snel kunnen worden uitgewisseld. Bovendien hebben wij een persoonlijke manier van werken, communiceren wij helder en vertalen wij uw wensen in praktische oplossingen.

 

 

 

“Solviteers heeft veel kennis en ervaring in het vertalen van wetgeving naar werkprocessen en automatisering”.
Whatever IT takes
Tjeerd Kiers, Projectmanager Omgevingswet

DIENSTEN

  • Impactanalyse
  • Functioneel beheer
  • Pakketselectie
  • Quickscan en verbetertrajecten
  • Projectmanagement
  • Administratieve organisatie
  • Inrichten applicaties
  • Managementinformatie
  • Training

 

Nieuws

5 zaken voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet

Meer info

Goed voorbereid op Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO)

Meer info

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

WhatsApp

Via 06 14879903, op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur. We reageren binnen 15 minuten.