Zelfredzaamheid

WIZportaal vergroot de zelfredzaamheid van burgers 

Burgers worden steeds meer gestimuleerd om zelfstandig en zelfredzaam te zijn. Zelfredzame burgers nemen zelf de regie en doen een beroep op hun sociale netwerk. Burgers die dit niet zijn, hebben behoefte aan meer persoonlijke ondersteuning om zelfredzaam te worden. 

Met ons regiesysteem WIZportaal kunt u de burger stimuleren in zijn eigen mogelijkheden en ondersteuning bieden waar dat nodig is. Zo bevat WIZportaal een volledig geïntegreerde zelfredzaamheidsmatrix, waarmee de zelfredzaamheid van de cliënt in kaart wordt gebracht. Het is ook mogelijk om zelf meetinstrumenten in te bouwen en eventueel geen gebruik te maken van deze geïntegreerde zelfredzaamheidsmatrix. WIZportaal biedt deze flexibiliteit.

Op basis van de mate van zelfredzaamheid van de burger wordt een integraal ondersteuningsplan opgesteld. Door gezamenlijke registratie in één dossier met één gezamenlijk ondersteuningsplan heeft u altijd een actueel beeld van de acties die de verschillende ketenpartners ondernemen. Hierdoor kunt u optimaal op de hulpvraag van de burger inspelen. Bovendien kunt u de juiste stappen zetten om de zelfredzaamheid (nog verder) te vergroten, bijvoorbeeld door de burger 24/7 online toegang te geven tot zijn eigen gegevens en zelf bepaalde acties te laten uitvoeren. Met het Burgerportaal van Solviteers is dit mogelijk.  

Solviteers ontwikkelt voortdurend nieuwe, innovatieve oplossingen. Zo hebben wij, in samenwerking met onze klanten, al diverse burgerportalen, apps en online hulptools ontwikkeld. Verder hebben wij een persoonlijke manier van werken, wij communiceren helder en vertalen uw wensen en behoeften in oplossingen die echt voor u werken.

“Solviteers heeft in de afgelopen jaren honderden gemeenten en ketenpartners geholpen bij hun uitdagingen.”
Whatever IT takes
Bas Ruijgers, Algemeen directeur Solviteers

PRODUCTEN

Nieuws

Gemeente Breda kiest voor het regiesysteem WIZportaal

Meer info

Professionalisering van uw inkoopproces

Meer info

Samenwerking Branch Solutions en Solviteers levert unieke oplossingen op voor ambulante hulpverlening

Meer info

Meer informatie?

Livechat

Wij zijn via Livechat beschikbaar tussen 08:30 en 17:00 uur.

Start Livechat

Contact

Wij zijn telefonisch bereikbaar op werkdagen tussen 08:30 en 17:00 uur.

+31 (0) 30 280 36 55

In heel het land zijn de gevolgen van het Coronavirus voor iedereen merkbaar. Ondanks deze ongewone tijd blijft Solviteers u zo flexibel mogelijk ondersteunen. Wij zij goed bereikbaar via telefoon, live chat en per e-mail. Afspraken plannen wij online in zodat u snel geholpen wordt.